Národní plán obnovy: první dotace už v říjnu!

Více na webinářích

Nemovitosti - Pomoc po tornádu

Získejte dotaci až 35 mil. Kč na rekonstrukci nebo rozšíření zasažených podnikatelských objektů.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 31. 12. 2021

 • Na co lze čerpat:
  rekonstrukce objektů zasažených tornádem

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky, fyzické osoby (podnikatelé)

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 35 mil. Kč

 • Procent podpory:
  35 - 100 %

Nemovitosti - Pomoc po tornádu

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Dotační program Nemovitosti - Pomoc po tornádu 

Dotační program Nemovitosti - Pomoc po tornádu si klade za cíl podpořit podnikatele zasažené tornádem a jeho doprovodnými jevy dne 24. června 2021. 

Na co lze žádat - dva druhy projektů

Aktivita a

Zafinancuje náklady související s odstraněním škod na nemovitém majetku vzniklých v přímém důsledku přírodní pohromy (škody na nemovitém majetku).

Náklady ocení nezávislý odborník uznaný přůslušným vnitrostátním orgánem nebo pojišťovnou.


Aktivita b

Podpoří projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci a výraznému technickému rozšíření zásadně nevyhovujícího objektu na podnikatelský objekt. Konkrétně bude možné získat finance na:

 • úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy,
 • výstavbu či odstranění stavby,
 • inženýrské sítě, komunikace ke stavbám,
 • hardware a sítě (pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy),
 • technická zařízení budov,
 • náklady související se stavbou (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu).

 

Výše dotace na nemovitosti

1–35 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu projektu:

 • malý podnik (<49 zaměstnanců) – 45 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – 35 % z vynaložených výdajů

V rámci aktivity a je možné pokrýt celých 100 % nákladů na nápravu škod. V případě, že budova pojištěná, se tato částka sníží právě o pojistné plnění.

Podmínky pro získání dotace

 • Podnikatelé musí objekty zaregistrovat v národní databázi brownfield,
 • žadatel smí předložit max. 2 žádosi o podporu resp. 2 projekty.

Aktivita a

 • Provozovna musí být obnovena v místě realizace, minimálně v původním rozsahu, do 2 let.

Aktivita b

 • Původní provozovna, která bude v rámci projektu rozšířena, byla významnou měrou zasažena živelní pohromou,
 • dojde k navýšení původní podlahové plochy a kubatury o minimálně 20 %,
 • projekt nebyl zahájen před podáním žádosti,
 • výstavba musí být ukončena do konce realizace projektu tedy do 30.6.2023,
 • dotovat lze i náklady na navýšení původní podlahové plochy a kubatury o maximálně 200 % původního stavu objektu.

Pomůžeme vám dotaci získat

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 14 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Rekonstrukce výrobního areálu z programu Nemovitosti

Ze staré nevyužívané budovy pro chov prasat moderní areál pro administraci, výrobu a skladování

Případové studie