Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

eGOVERNMENT a kybernetická bezpečnost

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 5. 1. 2024

 • Na co lze čerpat:
  Elektronizace služeb veřejné správy, rozšíření datového fondu, robotizace, kybernetická bezpečnost a další.

 • Kdo může čerpat:
  organizační složky státu, příspěvkové organizace, kraje (včetně Prahy), obce

 • Procent podpory:
  až 100 %

eGOVERNMENT a kybernetická bezpečnost

Chci konzultaci

V rámci programu eGoverment je vyhlášeno několik výzev, které se liší podle místa realizace projektu.

 • 8. výzva – MMR – kraj Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský.
 • 9. výzva – PR – kraj Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Vysočina a Jihomoravský. V případě žadatele Středočeského kraje a jeho organizací je přípustné místo realizace hl. m. Praha.
 • 11. výzva – ČR – území celé ČR (organizace s celorepublikovou působností).

Základní údaje

 • Příjem žádostí: 17.10. 2022 - 05.01. 2024 ( u výzvy č.8 do 28.2.2023 a u výzvy  č.11 do 31.8. 2023).

 • Způsob hodnocení žádosti: průběžný.

Na co lze žádat dotaci

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy;
 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
 • Publikace dat veřejné správy jako OpenData;
 • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);

Jaká je výše dotace

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 50 000 000 Kč (u krajů MRR a PR).
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 450 000 000 Kč (ČR).

Kdo může dotaci získat

 • Organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • státní organizace a státní podniky,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Na co lze dotace využít:

1) Přímé výdaje:

 • pořízení drobného hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení,
 • pořízení drobného nehmotného majetku – SW,
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW,
 • cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu),
 • výdaje na nákup a pořízení dat,
 • daň z přidané hodnoty.

2) Nepřímé výdaje:

 • dokumentace žádosti o podporu (př. příprava a zpracování žádosti o podporu a poradenství s tím spojené),
 • projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu ( př.: projektová dokumentace, odborné a znalecké posudk),
 • administrativní kapacity a řízení projektu (př.: externí služby související s realizací projektu),
 • poplatky a pojištění majetku pořízeného z dotace,
 • režijní, provozní a jiné náklady,
 • publicita projektu,
 • další náklady související s projektem.

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.