Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

HORIZONT Europe - EIC Accelerator 2021

Máte vysoce inovativní projekt? Získejte dotaci až 2,5 mil. euro z evropských fondů k jeho úspěšnému uvedení na trh.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 5. 10. 2022

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, subdodávky a další provozní náklady

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky

 • Kolik může projekt získat:
  0,5 - 2,5 mil. €

 • Procent podpory:
  70 %

HORIZONT Europe - EIC Accelerator 2021

Chci konzultaci

Témata a oblasti podpory

 • EIC Accelerator Open - výzkum a vývoj se může zabývat libovolným tématem.
 • EIC Accelerator Challenges - stanovuje konkrétní témata (mohou se ještě měnit):
  • Strategic Digital Technologies – Zaměřeno na zařízení, metody, systémy či procesy a standardy, které směřují do oblasti ICT. Záměry mohou cílit na témata jako jsou technologie IoT, technologie cloudu, umělá inteligence, kvantové technologie, block-chain, edge computing, kybernetická bezpečnost, ad.
  • Strategic Health Technologies – Podporována budou řešení, která cílí například na nástroje AI určené pro včasnou diagnostiku, nové přístupy v buněčné a genové terapii, zejména pro rakovinu, vývoj nových biomarkerů pro klinickou prognózu, bioprocesy 4.0, řešení pro systémy zdravotní péče, lékařskou praxi a jednotky intenzivní péče, ad.
  • Green Deal innovations for the Economic Recovery – zejména téma baterie a skladování baterie, ekologický vodík, renovace, nízkouhlíkový průmysl.

Projekty musí být realizovány jedním podnikem, který může využívat subdodavatelů.

Formy a výše podpory

Dotace

 • dostupné pro malé a střední podniky (MSP)
 • 70% míra podpory
 • výše dotace projektu do 2,5 mil. EUR
 • doba realizace dotační části může být až 24 měsíců
 • alokace pro rok 2022 bude upřesněna

Investiční podpora

 • dostupné pro malé a střední podniky i podniky typu small mid-caps (do 499 zaměstnanců)
 • výše investice 0,5 – 15 mil. EUR na dobu 7-10 let
 • lze hradit finanční spoluúčast v grantové části, aktivity TRL 9 a komerční rozvoj
 • alokace pro rok 2022 bude upřesněna

Na co lze čerpat dotaci

 • osobní náklady
 • subdodávky
 • další provozní náklady
 • nepřímé náklady služby

Podmínky pro zisk dotace

 • řešení představuje přelomovou inovaci, minimálně na úrovni EU
 • silný business case v pozadí
 • MSP může žádat o dotaci a/nebo investiční podporu
 • MSP může žádat o investiční podporu i později
 • Mid-caps mohou žádat pouze o investiční podporu

Jaký je dotační postup

Podání žádosti o podporu je třístupňové. Postupuje se od podání do prvního stupně dále. V případě neúspěchu v hodnocení v jakémkoliv stupni je možné žádost podat znovu do daného stupně. Pokud žádost znovu neuspěje, není možné dalších 12 měsíců tuto žádost do EICA podat. Po uplynutí této doby je třeba začít od I. stupně.

I. stupeň - představení

 • dotazník, prezentace, video
 • lze zaslat kdykoliv
 • vyhodnocení trvá 4-6 týdnů
 • hodnotí 4 experti, min. 2 z nich musí dát souhlasné stanovisko

II. stupeň - plná žádost

 • příprava žádosti k pevně stanovenému termínu
 • vyhodnocení trvá 5-6 týdnů
 • hodnotí 3 experti, všichni musí dát souhlas

III. stupeň – interview

 • nastane do 8-9 týdnů po uzávěrce hodnocení II. stupně
 • představení záměru porotě
 • vyhodnocení trvá 2-3 týdny

Proč spolupracovat s námi

Není náhoda, že nás Technologické centrum AV ČR zařadilo mezi 8 oficiálně doporučované konzultanty pro programu EIC Accelerator 2021. Domluvte si bezplatnou konzultaci a zjistěte, jestli se svým projektem máte šanci získat dotaci. 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Firmy, kterým jsme pomohli dotace získat