Národní plán obnovy: na co získáte dotace?

Spustit online průvodce

Digitální podnik (NPO)

Digitální transformace výrobních a nevýrobních podniků a zvýšení jejich odolnosti

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  pořízení hardware a software

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Procent podpory:
  40 - 60 %

Digitální podnik (NPO)

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Základní informace

Cílem výzvy je podpořit využívání digitálních technologií v českých podnicích a zvýšit tak úroveň digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

Na co můžete dotaci využít

Mezi podporované aktivity patří:

 • Pořízení Manažerského informačního systému nebo dalších SW s vyšší funkcionalitou a dalších technologií umožňujících zvýšení digitální úrovně podniku (tj. např. pořízení a implementace řídicího systému, který bude kompatibilní se všemi současnými informačními systémy žadatele a bude moci dále, i sám, zpracovávat a vyhodnocovat sbíraná data, ale také prvky SmartHome, měřící zařízení s možností aktivní regulace spotřeby (čidla) atp.).
 • Zvýšení vnitropodnikové konektivity (př. vybudování vlastní sítě LAN včetně pořízení nebo posílení serverovny i sofistikovanějšího dohledového systému (s připojením do sítě a systémů) včetně výpočetní techniky a chytrých mobilních telefonů nebo docházkového systému (čtečky, rámy atp.)).
 • Pořízení logistických a skladových technologií (př. kompletní automatizace skladu i včetně chytrého vysokozdvižného vozíku (ten ale musí být min. připojen k síti (př. LAN) nebo fungovat samostatně (robot) včetně např. úklidových robotů).
 • Zvýšení kybernetické bezpečnosti (př. kompletní zpracování bezpečnostního auditu externí firmou a zásadní změny v IT/ICT bezpečnostní politice včetně pořízení vhodného HW, SW (Firewall, server, …).
 • Pořízení SW s omezenou funkcionalitou (př. účetní SW, licence MS Office, …).

Na co lze žádat dotaci

 • HW, SW (dlouhodobý majetek) – také PC, tiskárny, chytré telefony.
 • HW, SW (drobný majetek do 60 / 80 tis. Kč) – také PC, tiskárny, chytré telefony.
 • Licenční SW (na bázi předplatného atp.).
 • Poplatky za připojení do online uložišť.
 • Fakticky související služby (př. bezpečnostní audit (limit 3.000 Kč / hod), služby poradců atp.).

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Požadavky na žadatele

 • Žadatel má sídlo a je plátcem daně v České republice a vykonává podporovanou činnost.
 • Žadatel je bezdlužný vůči státu, orgánům EU a svým zaměstnancům a má zveřejněnou účetní závěrku.
 • Žadatel není podnikem v obtížích a nenachází se v konkurzu, úpadku či v likvidaci.
 • Ke dni podání žádosti má uzavřené minimálně 2 po sobě následující účetní období.
 • Žadatel, ani jeho propojené podniky, nemá registrované sídlo v daňovém ráji, a to s více než 25 % celkového podílu na vlastnické struktuře.

Odrazte se do budoucnosti s dotací. Naše webináře vás nasměrují

Vlna dotací, která dorazí na podzim může pro firmy představovat odrazový můstek z těžkých časů do prosperující budoucnosti. Na bezplatných webinářích vám poradíme, který můstek si vybrat, aby vám při odrazu nepodklouzla noha.

Chci se přihlásit

 

Forma a výše podpory

 • Míra podpory bude nastavena v rozmezí od 40 až 60 %.
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 14 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jisotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.