Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Digitální transformace podniků (NPO)

Dotace 500 tisíc Kč až 15 milionů Kč na pořízení špičkového IT vybavení pro podniky, zlepšení jejich digitalizace a automatizace

S dotačním programem Digitální transformace podniků nakoupíte hardware a software do firmy o více než polovinu levněji. Například servery, kancelářské počítače a software, bezpečnostní systémy, QR čtečky nebo cloudové služby a modemy. 

Investice se vám vyplatí od 2 mil. Kč

Základní informace

Cílem výzvy je podpořit využívání digitálních technologií v českých podnicích a zvýšit tak úroveň digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

 Pro program Digitální transformace podniků jsou alokovány prostředky ve výši 2,1 mld. Kč. 

Na co můžete dotaci využít

 • Špičkové informační systémy umožňující komplexní digitalizaci agend, např. manažerské informační systémy jako je: 
  • ERP (řízení podniku) nebo CRP (plánování časového rozvržení výrobních kapacit),  
  • ale také PLM (řízení životního cyklu výrobku),  
  • BIM a CDE systémy (služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborech),
  • DMS (správa dokumentů) atp.
 • Technologie a hardware sloužící k nevýrobním účelům, konkrétně:
  • vnitropodnikové sítě (aktivní a pasivní prvky včetně měření nebo poradenských služeb, vzdálený přístup atp.),
  • HW pro zajištění vnitřní konektivity ve firmě a nástrojů pro správu vlastní LAN sítě (např. repeater, hub, bridge, router, gateway, switch, firewall, přístupové body, analyzátory síťového provozu a ochrany proti útokům DDOS…),
  • logistické systémy a technologie (primárně plně autonomní systémy, doplňkově automatizované (semi-automatizace)),
  • monitorovací systémy (např. přístupové chipy a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony…),
  • HW pro mobilní distanční přístup do firemní sítě (např. 4G/5G modemy a routery, headset, HW šifrovací klíče, koncový HW zajišťující online videokonference).
 • Služby:
  • SW aplikace umožňující digitální transformaci podniku přes cloud vč. SaaS řešení v rámci časově omezeného předplatného,
  • služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity,
  • jednorázová školení a pomůcky,
  • vytvoření digitálního dvojčete či podobné služby aj.

1 program, 2 výzvy

V rámci programu jsou aktuálně vyhlášeny 2 výzvy (Digitální a Virtuální podnik) se samostatnými alokacemi. Rozdíly mezi nimi:

Digitální podnik

 • Výše dotace: 1 – 15 mil. Kč,
 • alokace: 1,5 mld. Kč,
 • výhody: můžete žádat i pokud jste již vyčerpali podporu v režimu de minimis*,
 • nevýhody: velké firmy mohou žádat pouze ve 4 regionech (severozápad, severovýchod, střední Morava, Moravskoslezsko)

Virtuální podnik 

 • Výše dotace: 500 tis. Kč – 5 mil. Kč,
 • alokace: 600 mil. Kč,
 • výhody: mohou žádat i pražské firmy, velké firmy mohou žádat ve všech regionech. 
 • nevýhody: nízká max. výše dotace (5 mil. Kč v režimu de minimis*). 

Kolik získáte

 • Míra podpory se pohybuje v rozmezí 20 % až 60 % dle velikosti podniku.
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.
 • Žádat mohou podniky zabývající se jakoukoli podnikatelskou činností (druh podnikání není nijak omezen).

Hlavní podmínky dotace

 • Projekt musí vést k zásadní změně výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření výrobního sortimentu.
 • Čím více tzv. nových technologií bude součástí projektu, tím více bodů v hodnocení získáte (např. umělá intelingece nebo IoT, cokoliv vyššího než základní hardware a software).
 • Při čerpání dotace se vám nejvíce vyplatí investice od 2 mil. Kč.

Konkrétní příklady využití dotace

Udělejte ze své firmy Digitální podnik.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 15 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.