Vybavení vysokých škol

Dotace pro vysoké školy na přístrojové, laboratorní nebo softwarové vybavení, rekonstrukci vzdělávacích prostor nebo studijní pomůcky. Pro zkvalitnění výuky studijních programů je připravena alokace ve výši 12 mld. Kč.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 30. 8. 2024

 • Na co lze čerpat:
  vybavení, stavební úpravy, rekonstrukce

 • Kdo může čerpat:
  Veřejné, státní a soukromé vysoké školy

 • Procent podpory:
  95 % až 100 %

Vybavení vysokých škol

Chci konzultaci

 

Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ - kvalita jejímž cílem je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, přispívá k zvýšení kvality ve výuce pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. 

Základní informace

 • Příjem žádostí: od 14. 9. 2023 do 30. 8. 2024.
 • Ukončení příjmu žádostí: první uzávěrka do 30. 9. 2023, další vždy poslední den v měsíci až do 31. 1. 2024.
 • Typ soutěže: průběžná.
 • Zahájení realizace: způsobilost nákladů do 30.8.2023
 • Konec realizace: nejpozději do 31. 12. 2028

Kdo může žádat o dotaci

Oprávněný žadatel

 • Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění vedlejších předpisů:
  • Veřejné vysoké školy,
  • státní vysoké školy,
  • soukromé vysoké školy.

Jaké jsou podporované aktivity

 • Povinné aktivity:
  1. Řízení projektu.
 • Volitelné aktivity:
  1. Pořizování přístrojových vybavení,
  2. realizace stavebních úprav.

Na co lze žádat dotaci

 • Pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, a to včetně stavebních úprav souvisejících s jeho zabudováním, instalací a uvedením do provozu.
 • Pořízení/vytvoření studijních pomůcek, softwarového vybavení a informačních zdrojů pro výuku.
 • Pořízení/vytvoření vybavení (i softwarového) sloužícího pro podporu práce se zájemci studium na VŠ.

 

 • Rekonstrukce a dobudování vzdělávacích/výzkumných prostor, prostor pro praktické a kolaborativní učení.
 • Pořízení vybavení (i softwarového) nezbytného pro úspěšnou internacionalizaci (např. vybavení welcome offices), školení osob (např. vybavení center kompetencí) či pro strategické řízení VŠ.
 • Úprava prostor sloužících pro podporu práce se zájemci o studium na VŠ.
 • Rekonstrukce prostor využívaných pro internacionalizaci, včetně welcome offices.

Forma a výše podpory

 • Míra podpory činí 95 až 100 %.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • Žadatel může požádat o podporu pouze jednoho projektu.
   
 • Místem realizace projektu je území České republiky.
   
 • Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let.


V enovation disponujeme řadou odborníků na velké výzkumně-vývojové projekty

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 17 let z 2 000 projektů a více než 47 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.