Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Vybavení vysokých škol

 

 

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 4. 4. 2024

 • Na co lze čerpat:
  vybavení, stavební úpravy, rekonstrukce

 • Kdo může čerpat:
  Veřejné, státní a soukromé vysoké školy

 • Procent podpory:
  95 % až 100 %

Vybavení vysokých škol

Chci konzultaci

 

Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ - kvalita jejímž cílem je podpora infrastrukturního zázemí vysokých škol, přispívá k zvýšení kvality ve výuce pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. 

Základní informace

 • Příjem žádostí: od 14. 9. 2023 do 4. 4. 2024.
 • Ukončení příjmu žádostí: první uzávěrka do 30. 9. 2023, další vždy poslední den v měsíci až do 31. 1. 2024.
 • Typ soutěže: průběžná.
 • Zahájení realizace: způsobilost nákladů do 30.8.2023
 • Konec realizace: nejpozději do 31. 12. 2028

Kdo může žádat o dotaci

Oprávněný žadatel

 • Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění vedlejších předpisů:
  • Veřejné vysoké školy,
  • státní vysoké školy,
  • soukromé vysoké školy.

Jaké jsou podporované aktivity

 • Povinné aktivity:
  1. Řízení projektu.
 • Volitelné aktivity:
  1. Pořizování přístrojových vybavení,
  2. realizace stavebních úprav.

Na co lze žádat dotaci

 • Pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, a to včetně stavebních úprav souvisejících s jeho zabudováním, instalací a uvedením do provozu.
 • Pořízení/vytvoření studijních pomůcek, softwarového vybavení a informačních zdrojů pro výuku.
 • Pořízení/vytvoření vybavení (i softwarového) sloužícího pro podporu práce se zájemci studium na VŠ.

 

 • Rekonstrukce a dobudování vzdělávacích/výzkumných prostor, prostor pro praktické a kolaborativní učení.
 • Pořízení vybavení (i softwarového) nezbytného pro úspěšnou internacionalizaci (např. vybavení welcome offices), školení osob (např. vybavení center kompetencí) či pro strategické řízení VŠ.
 • Úprava prostor sloužících pro podporu práce se zájemci o studium na VŠ.
 • Rekonstrukce prostor využívaných pro internacionalizaci, včetně welcome offices.

Forma a výše podpory

 • Míra podpory činí 95 až 100 %.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • Žadatel může požádat o podporu pouze jednoho projektu.
   
 • Místem realizace projektu je území České republiky.
   
 • Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let.


V enovation disponujeme řadou odborníků na velké výzkumně-vývojové projekty

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 16 let z 1 700 projektů a více než 38 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.