Dotace na mzdy, stroje a nové zkušebny otevřeny: připravte se, lhůta pro příjem žádostí se krátí

Chci vědět víc

ICT a sdílené služby - Digitální podnik

Rozšíření výroby, produktového portfolia, zefektivnění skladového hospodářství. Digitalizace posune vaší firmu o kus do budoucnosti. A s dotačním programem Digitální podnik skoro o polovinu levněji.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 11. 10. 2021

 • Na co lze čerpat:
  pořízení hardware a software

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 10 mil. Kč

 • Procent podpory:
  30 - 45 %

ICT a sdílené služby - Digitální podnik

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Program ICT a sdílené služby – Digitální podniky

Díky programu ICT a sdílené služby - Digitální podnik pořídíte nové nevýrobní technologie či software, díky kterým zefektivníte chod vaší firmy.

Můžete např. automatizovat výrobu, digitalizovat data, zvýšit kyberbezpečnost nebo propojit řízení vnitropodnikových procesů.

Dotace můžete také získat na změnu výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření výrobního sortimentu.

Na co lze žádat dotaci

Investiční výdaje (min. 50 % rozpočtu):

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (např. servery, čtečky, tiskárny, software, ERP..)

Neinvestiční výdaje:

 • služby poradců a expertů, studie, bezpečnostní audity - max. 20 % rozpočtu
 • ostatní výdaje neinvestiční - SW, který je poskytován formou cloudových služeb (či služeb formou SaaS), např. Adobe Photoshop, Office 365, AutoCAD apod. a poplatky za připojení do on-line úložišť včetně udržovacích poplatků po dobu realizace projektu

Podporované aktivity

 • digitální transformace firmy
 • logistické a skladové technologie
 • vnitropodniková konektivita
 • zvýšení kybernetické bezpečnosti
 • kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy – základní SW (DNM) nejvýše do 20 % rozpočtu.

Kolik podpory získáte

1 - 10 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace pak závisí na velikosti vašeho podniku:

 • malý podnik (<50 lidí) – 40 nebo 45 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 30 nebo 35 % výdajů

Kdo může dotace získat

 • malé a střední podniky realizující projekty mimo území hl. města Prahy (sídlo firmy může být v Praze)
 • podnikající fyzické osoby
 • právnické osoby - akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo, státní podnik, národní podnik

Pravděpodobnost získání dotace v programu ICT v podnicích

Chystaná výzva v tomto programu (otevřena 6/2021) je plánována jako tzv. průběžná. O přidělení dotace tak kromě kvalitně zpracovaného projektu rozhodne i rychlost podání žádosti o dotaci. Alokace výzvy je malá a mezi podniky je o tento program velký zájem.

Doporučujeme tedy začít s přípravou projektu již nyní, aby jste právě vy podali svůj projekt mezi prvními a nenechali dotace konkurenci.

Konkrétní příklady využití dotace

Udělejte ze své firmy Digitální podnik.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • Nebudou podpořeny projekty bez významného zvýšení funkcionality (tedy prostá obnova majetku).
 • V rámci projektu musí být pořízen alespoň 1 informační systém (přičemž pojem IS je definován široce a může být pořízen pouze modul IS).
 • Čím více tzv. nových technologií zaintegrujete, tím více bodů v hodnocení váš projekt získá (tj. vyšší než základní SW a ostatní položky).
 • Výše investice by měla dotáhnout min 1,5 mil. Kč

Proč žádat o dotace s námi?

 • jsme jedničky na trhu v programu ICT a strategické služby 
 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě 
 • rozumíme IT, logistice, výrobě i zdravotnictví
 • za 14 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.