Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Vysokorychlostní internet

Chcete pokrýt území republiky vysokorychlostním internetem? Získejte až 200 mil. Kč na vybudování aktivní i pasivní infrastruktury, rozvedení sítě a další v programu Vysokorychlostní internet.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy 3. 6. 2024. 

 

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 31. 10. 2024

 • Na co lze čerpat:
  výstavba pasivní části přístupové sítě NGA, aktivní prvky sítě NGA, zakoupení již existující sítě, stavební a inženýrské práce

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  0,5 - 200 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 75 %

Vysokorychlostní internet

Chci konzultaci

Program se připravuje - o novinkách vás budeme informovat mezi prvními

Program Vysokorychlostní internet bude velmi podobný svému předchůdci z OPPIK. Chcete být první, kdo se dozví o otevření nových výzev? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a mějte vždy informace z první ruky.

Chci aktuální informace

Dotační program Vysokorychlostní internet

Dotační program Vysokorychlostní internet (dále jen VRI), který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přináší peníze na podporu rozšíření vysokorychlostního internetu v České republice. Nepropásněte dotační výzvy s dotací ve výši až 200 milionů.

Jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

Pokud jste poskytovatelem internetových služeb nebo provozovatelem infrastruktury a rozhodli jste se budovat další, moderní sítě vysokorychlostního internetu, tak je pro vás tento dotační program ideální. Pro získání dotace ovšem musíte váš záměr shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu a splnit hodnotící kritéria:

 • být fyzickou nebo právnickou osobou provozující veřejné sítě elektronických komunikací,
 • být držitelem registrace ČTÚ k provozu sítě,
 • modernizovat síť NGA - pro účely projektu v programu Vysokorychlostní internet je požadováno, aby síť byla schopna zajistit reálné připojení k internetu s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s ,
 • realizovat novou síť NGA -  je požadováno, aby síť byla schopna zajistit reálné připojení k internetu s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s,
 • realizovat síť NGA v jedné z intervenčních oblastí stanovených MPO, jejich vymezení naleznete ZDE.

Pro koho je dotační program určen

 • podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území hl. města Prahy. Sídlo firmy může být v Praze (rozhodující pro posouzení není sídlo žadatele/příjemce, ale skutečné místo realizace projektu).
 • příjemcem dotace mohou být podnikatelské subjekty i fyzické osoby podnikající, které mají oprávnění k podnikání v ČR v oblasti elektronických komunikací, resp. žadatel musí být takto registrován na Českém telekomunikačním úřadě nejpozději k datu podání žádosti.

 

 

Podporovaná uplatnění programu Vysokorychlostní internet

Cílem dotačního programu Vysokorychlostní internet je  rozšiřování přístupu k rychlému internetu na území celé ČR a zvýšení konkurenceschopnosti regionů.

Podporované aktivity

 • modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro přístup k vysokorychlostnímu internetu s využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s (do budoucna je podmínkou umožnit minimální rychlost 100 Mbit/s pouhou výměnou aktivních prvků, nebo jejich modernizací),
 • zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s (za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit běžně dostupnou rychlost minimálně 100 Mbit/s).

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • z více než 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě,
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor,
 • za 17 let jsme zpracovali přes 2000 projektů v hodnotě 47 mld. Kč.

Na co lze uplatnit dotaci

 • Výdaje na vybudování pasivní síťové infrastruktury přiojení k vysokorychlostnímu internetu (kabelové trasy, kabelovody, spojky, skříně rozvaděčů, nosné prvky pro montáž optických kabelů, prvky související s instalací optické, metalické a koaxiální sítě…).
 • Výdaje na aktivní prvky sítě NGA včetně bezdrátových řešení.
 • Nákup existující fyzické infrastruktury, sítě, nebo části sítě, za podmínek, že cena infrastruktury, která je předmětem nákupu bude nižší, než výstavba nové infrastruktury ve srovnatelném rozsahu a místě realizace.
 • Stavební a inženýrské práce související s výstavbou síťové infrastruktury vysokorychlostního internetu, nebo modernizací stávající širokopásmové infrastruktury do stavu vysokorychlostní infrastruktury přístupových sítí NGA (nezbytné projektové, výkopové, montážní a instalační práce, úhrada věcných břemen a nezbytných záborů veřejného prostranství, úhrada škod na zemědělských plodinách…).

Výše dotace na vysokorychlostní internet

 • 500 tis. - 200 milionů Kč na jeden projekt,
 • míra podpory je až 75 % bez ohledu na velikost podniku,
 • příjemci je dotace vyplácena vždy zpětně po ukončení každé etapy projektu,
 • rozhodujícími faktory pro míru podpory jsou:
  • procento efektivního pokrytí oblasti,
  • technická úroveň navrženého řešení,
  • velikost požadované dotace za přípojku.

Pravděpodobnost získání dotace v programu Vysokorychlostní internet

V poslední výzvě VRI byla úspěšnost našich podání 92 %. Ze všech námi 25 podaných žádostí bylo schváleno 23 projektů, které jsme pomohli našim klientům zpracovat. 

Neváhejte se na nás obrátit, rádi pomůžeme i vám.

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci

Konzultanti společnosti enovation byli součástí odborné pracovní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu, která se na přípravě výzvy podílela.

V dotačních programech v rámci OPPIK máme již za sebou více než 1 300 úspěšných projektů. Za více než 17 let naší existence jsme pomohli společnostem lépe pracovat s evropskými dotacemi a podařilo se nám nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíce přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace, včetně administrace projektu a kompletní realizace výběrových řízení:

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

Chcete se dozvědět o novinkách v programu mezi prvními?

Tento program bude s největší pravděpodobností vyhlášen i v následujícím dotačním období. Chcete se o jeho zařazení dozvědět jako první? Přihlaste se k odběru nepravidelného dotačního newsletteru a mějte vždy informace z první ruky.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.