Národní plán obnovy: první dotace už v říjnu!

Více na webinářích

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb (nemocnice)

Výzva č. 100 IROP 2014-2020

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 28. 9. 2021

 • Na co lze čerpat:
  stavby, rekonstrukce, přístroje, zdravotnické prostředky, nábytek, technologie a další

 • Kdo může čerpat:
  subjekty poskytující službu obecného hospodářského zájmu (SOHZ) v oblasti zdravotní péče

 • Kolik může projekt získat:
  20 - 200 mil. Kč

 • Procent podpory:
  100 %

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb (nemocnice)

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Základní informace

REACT-EU reaguje na krizi související s pandemii Covid-19. Velká část finančních prostředků tak směřuje do zdravotnictví, integrovaného záchraného systému, rozvoje a modernizace nemocnic a dalších pracovišť, které pečují o nejzranitelnější pacienty. Dále budou také podpořeny investice k zotavení se z pandemie a investice vedoucí k zelené ekonomice.

Hlavní oblasti podpory

Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic

 • Stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech.
 • Pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) uvedených v Seznamu vybavení vč. stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu.
 • Další výdaje spojené s rozvojem daných pracovišť, např. technologie, nábytek i projektová dokumentace (stavba) nebo stavební dozor.

Podporované lékařské obory:

 • klinická biochemie
 • hematologie
 • transfuziologie
 • mikrobiologie
 • genetika
 • imunologie
 • patologie
 • lékařská mikrobiologie
 • lékařská genetika

Rozvoj infektologických pracovišť všeobecných
nemocnic

 • Stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v podporovaných lékařských oborech.
 • Pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) uvedených v Seznamu vybavení vč. stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu.
 • Další výdaje spojené s rozvojem daných pracovišť, např. technologie, nábytek i projektová dokumentace (stavba) nebo stavební dozor.

Podporované lékařské obory:

 • infekční lékařství

Kdo může dotaci získat

 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Poskytovatelé lůžkové péče definované dle ohrožené cílové skupiny pacientů.

Forma a výše podpory

 • Míra podpory činí 100 %. Podle typu aktivity dále platí následující podmínky:
 • Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic - celková výše způsobilých výdajů minimálně 50 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč.
 • Rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic - celková výše způsobilých výdajů minimálně 20 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů za všechny předložené projekty jedním žadatelem je 200 mil. Kč.

Harmonogram

 • Datum zahájení příjmu žádostí je 29. června 2021, 14 hod.

Proč spolupracovat s námi

 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 14 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.