Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Program THÉTA 2

Podpora výzkumně-podporových projektů v oblasti energetiky.

Vyhlášení je plánované na rok 2024.

 

Program je otevřen

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 90 %

Program THÉTA 2

Chci konzultaci

Základní informace - parametry proběhlé THÉTA 2

Program THÉTA 2 se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti energetiky vedoucí k výrazné modernizace tohoto sektoru, dále podporuje výzkum ve veřejném zájmu a tvorbu energetických strategií. Správcem tohoto programu je Technologická agentura (TA ČR).

 • Soutěžní lhůta: 14. 9. - 27. 10. 2023.
 • Výsledky: do 30. 4. 2024
 • Zahájení realizace projektů: od 1. 5. 2024 
 • Druh soutěže: kolová 

Podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, tj. včetně hl. m. Prahy.

Na co lze čerpat dotaci 

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele); stipendia
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu; jestliže nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně uznávaných účetních zásad)
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru)
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů

Kdo může žádat

 • podniky (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník),
 • výzkumné organizace (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník).

 

 

Chcete si žádost napsat sami a nevíte jak na to?

Přihlaste se do kurzu Dotačního institutu zaměřeného na přípravu dotační žádosti.

Chci se registrovat do kurzu

Podprogramy

Program THÉTA 2 je rozdělen na 3 podprogramy:

1. Výzkum ve veřejném zájmu

Tento podprogram podpoří výzkum a vývoj zaměřený na potřeby veřejné správy v oblastech:
 • spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení,
 • energetické regulace,
 • a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky.

2. Příprava technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi 

 • produkty,
 • výrobních postupy,
 • služby a technologie.

3. Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky

 • technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (technology readiness level / TRL, typicky 3 až 5)

 • Projekty mají směřovat k přípravě nových a netradičních řešení, a tedy k podpoře zásadních a průlomových inovací. 

Výše dotace

 • max. až 10 mil. Kč (platí pouze pro  PP1),
 • výše dotace pro PP2 a PP3 není stanovena. 
 • alokace: až 900 mil. Kč ( PP1, PP2 a PP3).

Forma a míra podpory

 • Max. podpora u PP1 na 1 projekt  je 90 %,
 • max. podpora u PP2 na 1 projekt  je 60 %,
 • max. podpora u PP3 na 1 projekt  je 85 %,
 • Podpora bude poskytnuta formou proplácení ex-ante, tedy zálohou dopředu na každý rok realizace projektu.

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

 

Zjistit více o nové službě

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.