Národní plán obnovy: na co získáte dotace?

Spustit online průvodce

Program THÉTA

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 80 %

Program THÉTA

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Základní informace

Program THÉTA je resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu, který spravuje Technologická agentura (TA ČR). V Podprogramu 2 podpoří projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech, službách a technologiích v oblastech energetiky

Podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, tj. včetně hl. m. Prahy.

Na co lze čerpat dotaci 

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele); stipendia
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu; jestliže nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně uznávaných účetních zásad)
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru)
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů

Kdo může žádat

 • podniky (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník),
 • výzkumné organizace (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník).

Podprogramy

Program THÉTA je rozdělen na 3 podprogramy:

1. Výzkum veřejného zájmu

V tomto podprogramu se jedná zejména o podporu výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky

2. Strategické energetické technologie

Cílem podprogramu 2 je přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru, a to prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. 

3. Dlouhodobé technologické perspektivy

Podprogram podpoří mimo jiné o (zpravidla dlouhodobé) projekty aplikovaného výzkumu, u kterých se neočekává okamžitá aplikace, a které budou podporovat systémová energetická řešení.

Forma a výše podpory

 • Maximální výše podpory na 1 projekt není omezena (v souhrnu za všechny účastníky), výše způsobilých nákladů celkem se neomezuje.
 • Podpora až 80 % v případě účinné spolupráce.
 • Výzkumné organizace mohou obdržet až 100% intenzitu podpory, ale pouze na své nehospodářské činnosti.
 • Podpora bude poskytnuta formou proplácení ex-ante, tedy zálohou dopředu na každý rok realizace projektu.

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.