Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Dotace pro začínající podniky

Ačkoli většina dotačních programů začínající firmy opomíjí, není třeba věšet hlavu. Dotace můžete získat např. na výzkumně - vývojové aktivity, vzdělání zaměstnanců nebo inovace produktů či postupů.

Běžnou podmínkou dotačních programů pro podniky je mít uzavřená alespoň 2 účetní období. Najde se ale několik programů, ze kterých mohou čerpat i podniky, které tuto podmínku nesplňují. A právě o nich se dočtete na této stránce.

Kdo může čerpat

Z programů pro začínající podnikatele v roce 2023 mohou čerpat firmy všech velikostí i zaměření (tedy kromě např. výrobců tabáku a alkoholu).

Jaké projekty dotace podpoří

 • nastartování vašich výzkumně-vývojových aktivit,
 • výzkum a vývoj v oblasti energetiky, humanitních či společenských věd aj. (pouze ve spolupráci s výzkumnou organizací či univerzitou),
 • zavedení inovovaných produktů či procesů do praxe (pokud prokážete schopnost kofinancování projektu),
 • vzdělávání zaměstnanců (jazykové či účetní kurzy, řidičská oprávnění, programování a IT dovednosti a mnoho dalšího).

Co vám dotace pomohou financovat

 • Mzdy vašich pracovníků,
 • vzdělávací kurzy a školení,
 • náklady na stroje a vybavení či smluvní výzkum a vybrané režijní náklady,
 • náklady na vlastní patenty, poradenské služby nebo i na zpracování žádosti (v programu Country for the Future) a další.

Ukázkový projekt z programu Country for the Future

Pouhý rok od svého založení přišel start-up s unikátním řešením, které dokáže přeměnit odpad na materiál znovu využitelný ve výrobě.

Podali proto žádost v programu Country for the Future a získali 50% dotaci na: 

nákup zařízení pro recyklaci, 

pořízení materiálu pro testování,

nákup potřebného hardware a software

pokrytí mezd pracovníků, kteří na inovaci pracují

 

Základem je prokázat dostatek finančních zdrojů

Většina začínajících podniků mívá potíže prokázat, že mají dostatečné finanční zdroje (ať už vlastní nebo cizí) na spolufinancování projektu v tomto programu. To je diskriminuje při podávání žádostí, protože jsou jejich projekty z pohledu poskytovatele vysoce rizikové. 

Naše společnost je ale součástí silné skupiny, která ji dokázala finančně podpořit a projekt tak dostal zelenou. Postavení se hlavního majitele skupiny za projekt bylo velmi silným argumentem a ujištěním pro hodnotitele žádosti. Jinými slovy, snížilo rizikovost projektu.

Změny nevadí

V průběhu realizace bylo nutné udělat pár drobných změn, ať už v rámci přesunu finančních položek, přesunu mezi investičními a neinvestičními náklady nebo využití externích služeb namísto původně plánovaného nákupu stroje. Vše bylo ale poskytovateli dotace řádně nahlášeno, projekt tak úspěšně pokračuje dál a své cíle plní dokonce s mírným předstihem oproti původnímu finančnímu plánu. 

Kde začít, když máte zájem o dotaci na podnikání

Níže na stránce najdete jednoduchý návod, který vás provede výběrem správného programu pro vaše potřeby. 

Pokud se vám nechce klikat a raději jdete rovnou k věci, zavolejte nám na 222 523 549 a probereme dotační možnosti přímo s ohledem na vaše podnikání. 

Domluvte si konzultaci

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

Seznam dotačních titulů

 • Připravuje se začátek v 10/2023

  Program TREND – Nováčci (TAČR)

  Dotace na nastartování průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Připravuje se začátek v 11/2023

  Program SIGMA (TAČR)

  Dotace pro projekty se zaměřením na komercializaci průlomových inovačních produktů či služeb nebo růst a rozvoj malých, středních a začínajících podniků.

 • Uzavřený

  The Country for the Future

  Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - The Country for the Future.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.