Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Odpočty vám sníží daň o 190 000 Kč z každého milionu na výzkum a vývoj (VaV)

Díky NOVELE z dubna 2019 je nyní platnění odpočtů jednodušší a bezpečnější.

Jak odpočet na výzkum a vývoj funguje?

Každá firma v ČR má zákonný nárok na každoroční snížení daně z příjmu, pokud se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji.

Náklady na tyto aktivity je možné v daňovém přiznání odečíst 2 x. Poprvé v rámci klasických nákladů, podruhé v rámci tzv. odečitatelné položky (jinak taky daňového odpočtu) od základu daně.

Zjednodušený vzorový příklad:

Firma investuje do vývoje 2 mil. Kč ročně.

V těchto nákladech jsou zahrnuty mzdy, spotřebovaný materiál, náklady na služby výzkumných organizací a cestovní náklady.

Firma má roční obrat 65 mil. Kč a celkové náklady firmy (včetně nákladů na VaV) dosahují 50 mil. Kč.

Základ daně (bez uplatnění VaV odpočtu): 65 -  50 = 15 mil Kč

Daň z příjmu právnických osob (bez uplatnění VaV odpočtu): 15 mil *19 % = 2 850 000 Kč

Daň po uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj: (15 – 2) *19 % = 2 470 000 Kč

Výsledná úspora: 380 000 Kč

 

Co přesně je výzkum a vývoj?

Každý projekt musí splňovat tyto kritéria:

 • Výsledný produkt musí být nový minimálně v rámci firmy,
 • v projektu je nutné překonávat výzkumnou nebo technickou nejistotu,
 • řešení projetu musí být systematické.

Např. se tedy jedná o:

 • Vývoj nebo zlepšení stávajících produktů a výrobků (konstrukčně i materiálově),
 • vývoj sofistikovaného software (např. hledání nových programovacích řešení, algoritmů aj.),
 • vývoj nových procesů,
 • a další.

Proč využít Odpočty na výzkum a vývoj?

 • Jsou dostupné pro firmy všech velikostí,
 • jsou dostupné pro všechny firmy na území ČR (i pro ty podnikající v Praze),
 • jsou dostupné pro firmy ve všech oblastech podnikání,
 • odpočet si můžete uplatňovat po celou dobu výzkumu a vývoje – i několik let,
 • můžete mít libovolný počet projektů zároveň,
 • odpočet je zákonně daný, projekt nepodléhá žádnému externímu hodnocení a počátečnímu schválení,
 • oproti dotacím jsou administrativně méně náročné,
 • vzhledem k podmínkám nastaveným v roce 2019 jsou jednodušší a více transparentní oproti předchozím letům.

Naše služby

Zajistíme pro vás vše od úvodního auditu přes sestavení Projektu výzkumu a vývoje včetně jedinečné trojí garance až po průběžnou evidenci realizace:

Audit proveditelnosti daňových odpočtů

Během bezplatného auditu najdeme aktivity, díky kterým můžete uplatnit odpočty na VaV. Spolehlivě zjistíme, jestli splňujete zákonem stanovené požadavky. Maximalizujeme vaši daňovou úsporu a vypočítáme, kolik můžete reálně díky VaV odpočtu ušetřit na dani.

Více informací

Příprava Projektu výzkumu a vývoje

Vypracujeme veškerou projektovou dokumentaci, která vám umožní bezproblémově uplatnit daňový odpočet na výzkum a vývoj. Tento tzv. Projekt výzkumu a vývoje v písemné podobě musíte mít dle poslední novely zákona zpracovaný zpětně před podáním daňového přiznání. Jakmile vstoupí v platnost novelizace 2019, povinnou projektovou dokumentaci bude možné zpracovat až zpětně před podáním daňového přiznání. Kromě odpovídajících zákonů zohledníme při přípravě Projektu i další relevantní metodiky a předpisy týkající se oblasti daní a VaV.

Více informací

Trojí garance správnosti

Pro úspěch připravovaných projektů děláme vždy maximum. Poskytujeme proto tzv. trojí garanci správnosti. Zkontrolujeme všechny náležitosti projektu v souladu se zákonnými a relevantními předpisy, zajistíme nezávislý oponentský posudek a posouzení Projektu VaV specializovaným daňovým poradcem.

Více informací

Služby v průběhu realizace odpočtů na výzkum a vývoj

Po splnění všech podmínek s precizně vypracovaným Projektem výzkumu a vývoje vám k úspěšnému uplatnění daňových odpočtů zbývá už jen začít projekt realizovat a průběžně jej přehledně, analyticky a průkazně evidovat. Nastavíme společně interní metodiky včetně průkazné evidence uplatňování odpočtů a provedeme vás celým procesem plnění podmínek. Budeme vám asistovat a obhájíme váš projekt v případě kontroly ze strany úřadů.

Více informací

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

V oblasti výzkumu, vývoje inovací jsme již pomohli těmto firmám: