Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Trojí garance správnosti

Pro úspěch připravovaných projektů děláme vždy maximum. Poskytujeme proto tzv. trojí garanci správnosti. Zkontrolujeme všechny náležitosti projektu v souladu se zákonnými a relevantními předpisy, zajistíme nezávislý oponentský posudek a posouzení Projektu VaV specializovaným daňovým poradcem.

Poskytujeme unikátní trojí garanci správnosti, abychom zaručili úspěch námi připravovaných Projektů výzkumu a vývoje.

Trojí garance správnosti Projektů výzkumu a vývoje zahrnuje

  • interní kontroly všech náležitostí projektu v souladu s relevantními pokyny, pokynem D-288, metodikami TA ČR a GFŘ, judikáty či Frascati Manuálem
  • oponentský posudek nezávislých technických expertů (soudní znalci, docenti a doktoři různých oborů, lidé s dlouholetou relevantní praxí) na dané hospodářské odvětví,
  • posouzení projektu specializovaným daňovým poradcem.

Proč uplatňovat odpočty s námi

V rámci naší činnosti školíme odpočty ve spolupráci s FÚ Praha a pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR. Kromě pravidelných seminářů seznamujeme veřejnost s aktuálními posuny a tipy na poli VaV odpočtů i formou pravidelných webinářů.

 

Domluvte si konzultaci

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.