Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Inovace postupů v rámci programu Country for the Future

Inovacemi postupů“ se rozumí uplatňování nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb (včetně významných změn technik, zařízení nebo programového vybavení). Inovacemi postupů nejsou menší změny nebo zlepšení, zvýšení výrobní kapacity nebo kapacity k poskytování služeb přidáním výrobních nebo logistických systémů, které jsou velmi podobné již používaným systémům.

Inovace postupů typicky představují:

 • instalace nové nebo zdokonalené výrobní technologie, např.:
  • automatické zařízení nebo snímače pracující v reálném čase, pomocí kterých je možno nastavovat či regulovat procesy
  • robotizace
  • nové zařízení požadované pro nové nebo zdokonalené produkty
  • počítačem podporovaný vývoj produktu
  • efektivnější procesy, které snižují spotřebu materiálů nebo energie na jednotku výstupu (produkce)

V této soutěži nelze do projektu zahrnout organizační inovaci ve smyslu pouhých změn organizace lidských zdrojů (např. změny v organizační struktuře podniku, zřízení pracovních týmů, nahrazení vertikálních komunikačních kanálů horizontálními apod., využití outsourcingu nebo nové vzdělávací a školící systémy pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců).

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.