Vyčerpané prostředky

Částka, která byla zaslána na účet příjemce dotace po formální kontrole všech náležitostí žádosti o platbu.