Webinář: Objevte cesty k financování výzkumu a vývoje pomocí dotací

Registrovat se

Dotace OPŽP 2014 - 2020 pro veřejný sektor

Struktura cílů nového Operačního programu Životní prostředí 2014 je již známá. Jaké příležitosti čerpat bude mít veřejný sektor?

5. 6. 2014
Dotace pro podnikatele

Ministerstvo životního prostředí již představilo strukturu Operačního programu Životní prostředí pro dotační období 2014 - 2020. Cíle nového OPŽP jsou shodné jako v uplynulém období, k dílčím změnám dochází pouze na úrovni jednotlivých programů. Hlavní zaměření OPŽP 2014 - 2020 se tak bude týkat ochrany a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky, podpory efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu.

 

Přinášíme kompletní výčet programů, v rámci kterých budou moci o dotaci požádat obce, kraje i jejich organizační složky a příspěvkové organizace a další subjekty veřejného sektoru.

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní


Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech


Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika


Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu


Prioritní osa 5: Energetické úspory

 

Tento výčet shrnuje dotační příležitosti pro veřejný sektor. Pokud vás zajímají programy, které se týkají soukromého sektoru, podívejte se zde.

 

V případě, že máte zájem o více informací o Operačním programu Životní prostředí či chcete konzultovat konkrétní dotační příležitosti pro váš subjekt, obraťte se na naše odborníky na mailu enovation@enovation.cz nebo zelené lince 800 190 163.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.