Dotace na mzdy, stroje a nové zkušebny otevřeny: připravte se, lhůta pro příjem žádostí se krátí

Chci vědět víc

Dotace pro velké podniky

Od jara 2021 na evropské peníze dosáhne i vaše korporace. Právě vznikají nové dotační programy určené také pro velké firmy a nadnárodní firmy.

Součástí dotačního plánu pro období 2021 až 2027 budou nově také programy určené i pro velké firmy nad 250 zaměstnanců nebo dceřiné firmy spadající pod velké zahraniční holdingy. 

My se jako přední poradenská firma pro poskytování dotací příprav těchto programů aktivně účastníme. Už teď víme, že peníze budou směřovat především do oblastí jako výzkum vývoj a inovace, digitalizace, úspory energie a obnovitelné zdrojetransformace uhelných regionů nebo do podpory oživení z pandemie nemoci Covid-19. Nově se do řady programů mohou zapojit také pražské firmy

Na tohle velké firmy čekaly, očekává se obrovský zájem. S námi získáte první místo ve frontě

Dlouhé roky bylo pro velké firmy velmi obtížné získat smysluplnou dotaci pro své projekty. To se s novými programy v roce 2021 mění. Proto se očekává větší zájem, než kolik je připraveno peněz a každá žádost se bude pečlivě posuzovat. S námi získáte oproti konkurenci výhodu, už teď se účastníme jednání o podobě programů. Upozorníme vás na všechny důležité termíny a podrobnosti. 

Až přijde čas, vypracujeme pro vás projekt, který splní všechny podmínky a náležitosti. Za posledních 14 let jsme pro české firmy podali více než 1 300 žádostí s 98% úspěšností a získali jsme dotace na projekty za 30 miliard Kč. Postaráme se také o kompletní administraci a bezproblémový průběh projektu včetně výběrového řízení. I kdyby z jakéhokoliv důvodu došlo k nějaké nesrovnalosti, vše pokryje naše pojistka do výše 100 milionů korun. 

Žádostí to nekončí, provedeme vás celým procesem od nápadu po realizaci projektu

Dobře víme, že schvalování projektu ve velké firmě není běh na dlouhou trať, ale spíš ultramaraton. V enovation ale máme výdrž i bohaté zkušenosti se spoluprací s těmi největšími korporáty a rozumíme interním procesům a dokážeme zkoordinovat spolupráci mezi odděleními. I v angličtině s těmi zahraničními. 

Seznam dotačních titulů

 • Otevřený do 30. 8. 2021

  Inovace

  Dotace na zavedení nových inovovaných produktů na trh. Až 100 mil. Kč pořízení výrobních technologií, strojů i software.

 • Otevřený do 31. 7. 2021

  Aplikace

  Dotace na rozšíření či podporu výzkumných a vývojových týmů. Až 100 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 16. 6. 2021

  Program Doprava 2020+

  Získejte až 50 mil. Kč na realizaci projektů vedoucích k posílení ekonomických či společenských přínosů dopravy.

 • Otevřený do 14. 1. 2022

  Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT

  Dotace podpoří vybudování nebo rekonstrukci rozvodu tepelné energie nebo změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

 • Otevřený do 15. 11. 2021

  Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

  Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 1 MWp, i výkon nad 1 MWp.

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Operační program Spravedlivá transformace (JTF)

  Fond pro spravedlivou transformaci finančně pomůže regionům závislým na uhelném a energeticky náročném průmyslu s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku.

 • Připravuje se začátek v 11/2021

  Program ÉTA

  Rádi byste získali podporu pro aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum? Získejte až 80% dotaci z programu Éta.

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Národní plán obnovy

  Tento program je součástí nástroje Next Generation EU a zahrnuje prostředky ve výši až 180 mld. Kč na obnovu ekonomiky a na zelenou a digitální transformaci.

 • Připravuje se začátek v 6/2021

  Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu - ENERG ETS

  Dotace na snížení konečné spotřeby energie nebo snížení emisí CO2 ve výrobním a zpracovatelském procesu.

 • Uzavřený

  Vysokorychlostní internet

  Dotace na budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Až 200 mil. Kč na náklady na stavební a inženýrské práce, budování pasivní síťové infrastruktury a přístupové sítě nové generace (NGA).

 • Uzavřený

  EUROSTARS

  Dotace na výzkum a vývoj se zahraničními partnery. Až 12 mil. Kč na mzdy pracovníků a materiál pro malé a střední podniky.

 • Uzavřený

  Innovation Fund – Small Scale Projects

  Dotace na podporu instalace pilotních řešení vysoce inovativních technologií vedoucí ke sníží emise skleníkových plynů s potenciálem pro uplatnění na trhu.

 • Uzavřený

  Úspory energie s EPC

  Dotace až 200 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro projekty řešené pomocí metody EPC (Energy Performance Contracting).

 • Uzavřený

  Podpora zdravotnického aplikovaného výzkumu

  Více než 300 mil. Kč na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tedy projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví.

 • Uzavřený

  Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

  Program je zaměřen na podporu a všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.