Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Cirkulární řešení v podnicích (NPO)

40% dotace na pořízení technologií.

Pozor, druhotné suroviny nelze v dotačním projektu využít na výrobu energie nebo na palivový zdroj (např brikety, pelety atd).

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 30. 9. 2022

 • Na co lze čerpat:
  stroje a zařízení včetně případného SW

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední a velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 20 mil. Kč

 • Procent podpory:
  40 %

Cirkulární řešení v podnicích (NPO)

Chci konzultaci

Co je druhotná surovina

Druhotnou surovinou se rozumí vedlejší produkty nebo upravené odpady, které přestaly být odpadem. Tzn. že mohou být po úpravě nadále využity jako vstup pro výrobu a nahradit tak primární surovinu

Za druhotné lze považovat i nespotřebované vstupní suroviny nebo materiály předáváné k novému využití.

Na co můžete dotaci využít

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.
 • Optimalizace či zavádění materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití.
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy.
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.
 • Využití stavebních odpadů k výrobě finálního produktu (např. betonové směsy, asfaltové směsy, sádrokarton).

Na co lze žádat dotaci

 • Výdaje na pořízení technologií (strojů a zařízení).

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

Forma a výše podpory

 • Míra podpory 40 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Podpora je poskytována ex-post.

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 15 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jisotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

 

S

 

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.