Komplexní úsporné projekty ve veřejných budovách

Využijte dotaci Operačního programu Životní prostředí a snižte spotřebu energie ve veřejných budovách.

 

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 1. 4. 2024

 • Na co lze čerpat:
  snížení energetické náročnosti veřejných budov

 • Kdo může čerpat:
  všechny veřejné subjekty

Komplexní úsporné projekty ve veřejných budovách

Chci konzultaci

Podmínky pro zisk dotace

Program je určen pro všechny veřejné subjekty kromě městských částí hl. města Prahy.

Žadatelé musí být:

 • Obce a jejich dobrovolné svazky,
 • kraje,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nestátní neziskové organizace (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, obecně prospěšné společnosti),
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem. 

Jaké výdaje dotace pokryje

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy,
 • systémy využívající odpadní teplo,
 • systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • rekonstrukce otopné soustavy, předávacích stanic tepla, teplovodních rozvodů aj.,
 • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie,
 • modernizace vnitřního osvětlení,
 • technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití,
 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za obnovitelné zdroje,
 • instalace solárně – termických systémů,
 • instalace fotovoltaických systémů,
 • rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE,
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie,
 • opatření k eliminaci akustických jevů, 
 • vnější stínící prvky.

Výše dotace

Minimální ani maximální přímé realizační výdaje na projekt nejsou stanoveny – pokud Váš projekt splní všechny náležitosti a dotace nepřesáhne alokaci (2,5 mld. Kč), dotaci získáte.

Proč spolupracovat s námi

 • máme dlouhodobě více než 90% úspěšnost všech žádostí o dotace
 • ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 16 let jsme zpracovali přes 1 00 projektů v hodnotě 38 mld. Kč

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.