Co je tu nového? 630 mld. nových dotací pro podnikatele.

Zajímá mě to

Doprava 2020+

Vyvíjíte řešení, které přispěje k zlepšení dopravy? Získejte dotaci až 50 mil. Kč ze státních fondů.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí, výzkumné organizace aj.

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 50 mil. Kč

 • Procent podpory:
  80 %

Program Doprava 2020+

Program Doprava 2020+ je program Ministerstva průmyslu a obchodu, který bude vyhlašován a hodnocen Technologickou agenturou (TA ČR). Alokace celého programu činí 400 milionů korun. Vítány jsou návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19. Aktuálnost návrhů projektů a využitelnost zamýšlených výstupů a výsledků bude pozitivně posuzována v rámci hodnoticího procesu.

Pro koho je program určen

 • podniky všech velikostí, výzkumné organizace, organizované složky státu a jimi řízené příspěvkové organizace a územně samosprávné celky (města, obce, kraje apod.), další právnické i fyzické osoby, které vykonávají hosp. činnost
 • podnik nemusí (narozdíl od většiny podobných programů) dokládat dvouletou účetní historii
 • podniky, které realizují činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy

Na co lze čerpat

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek;
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Aktuální veřejná soutěž

 • předpokládaný příjem žádostí: duben 2021
 • výše podpory: max. 50 mil. Kč na 1 projekt

Cíle programu

Projekty by měly směřovat do jednoho ze specifických cílů programu:

 • udržitelná doprava (moderní metody řízení dopravy)
 • bezpečná a odolná doprava a dopravní situace (metody směřující k trvalému snížení nehodovosti)
 • přístupná a interoperabilní doprava (vliv kvality dopravy na životní podmínky obyvatel)
 • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy (rozvoj inteligentní a propojené dopravy)

Proč spolupracovat s námi

 • Máme specialisty přímo na programy TAČRu, kteří dlouhodobě dosahují při hodnocení vysoké úspěšnosti. 
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 13 let jsme zpracovali přes 1100 projektů, z nichž téměř polovinu tvoří projekty zaměřené na výzkum a vývoj

enovativní TIP

Chcete se o programu Doprava dozvědět více? Přihlaste se na jeden z bezplatných webinářů Dotace 2020 – poslední peníze z končícího dotačního období a zjistěte, jak z letošních výzev získat co nejvíce. Přejděte na seznam termínů a vyberte si ten, který vám je nejblíž.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.