REACT-EU

REACT-EU umožňuje čerpat prostředky především v oblasti zdravotnictví, dále také na investice, které pomohou podpořit zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství.

Základní informace

REACT-EU reaguje na krizi související s pandemii Covid-19. Velká část finančních prostředků směřuje do zdravotnictví, integrovaného záchraného systému, rozvoje a modernizace nemocnic a dalších pracovišť, které pečují o nejzranitelnější pacienty. 

Pro vstupní mapování potřeb v Česku byly definovány 3 priority, a to kybernetická bezpečnost, boj s Covid-19 a rozvoj specializovaného přístrojového vybavení. Z Integrovaného regionálního operačního programu pak bude podpora konkrétně směřována na následující oblasti:

 • zdravotnictví (přístrojové vybavení, stavby a zdravotnická záchranná služba),
 • integrovaný záchranný systém,
 • infrastrukturu pro sociální služby a kabiny pro sportovce.

1. Zdravotnictví 

Prioritní oblast A

Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů - JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště.

Prioritní oblast B

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty.

 • očekávaná alokace 6,9 mld. Kč
 • min. výše dotace 20 mil. Kč, max. výše dotace 250 mil. Kč na projekt (1 žadatel může získat až 350 mil. Kč)
 • oprávněnými žadateli budou poskytovatelé péče o nejvíce ohrožené skupiny pacientů
 • způsobilými výdaji budou stavební práce (i údržba), pořízení investic ve formě dlouhodobého majetku (zdravotní technika jako jsou plicní ventilátory apod.), výdaje na instruktáž personálu spojená s pořizovanou technikou, spotřební materiál pro danou techniku i další vybavení (např. nábytek atp.)
 • Výzva č. 99  – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty (včetně LDN)

Prioritní oblast C

Zvýšení připravenosti zapojených do řešení hrozeb (laboratoře).

 • očekávaná alokace 2 mld. Kč
 • min. výše dotace 20 mil. Kč, max. výše dotace 250 mil. Kč na projekt (1 žadatel může získat až 350 mil. Kč)
 • oprávněnými žadateli budou poskytovatelé lůžkové péče v rámci urgentního příjmu (UP) 1 podle určeného seznamu, poskytovatelé lůžkové zdravotní péče v oboru infekční lékařství (cca 28 poskytovatelů dle seznamu ČLS JEP) a krajské hygienické stanice
 • způsobilými výdaji budou stavební práce (i údržba), pořízení investic ve formě dlouhodobého majetku (zdravotní technika jako jsou plicní ventilátory apod.), výdaje na instruktáž personálu spojená s pořizovanou technikou, spotřební materiál pro danou techniku i další vybavení (např. nábytek atp.)
 • Výzva č. 100 – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb (nemocnice)
 • Výzva č. 102 - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II. (laboratoře PCR)

2. Integrovaný záchranný systém (ISZ)

Cílem programu IZS v rámci REACT-EU je rozvoj a modernizace pracovišť zapojených do zvládání pandemie Covid-19

Chystané výzvy v rámci tohoto programu:

Základní podmínky

 • podpora také pro hl. m. Praha
 • první výzvy se otevřou v 1. čtvrtletí 2021
 • realizace projektů od 2021 do 2023

Proč spolupracovat s námi

 • Ve výzvách REACT-EU máme 100% úspěšnost.
 • Z našich specialistů sestavíme tým na míru.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 16 let jsme zpracovali přes 1 700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.