Struktura OPŽP 2014+ je již známá. Co čeká podniky?

MŽP oznámilo struktury cílů nového Operačního programu Životní prostředí 2014. Víme, kde budou moci čerpat podniky.

3. 6. 2014
Dotace pro podnikatele

Ministerstvo životního prostředí odhalilo strukturu Operačního programu Životní prostředí pro nadcházející programové období 2014 - 2020. Nový OPŽP svými cíli kopíruje svého předchůdce, k dílčím změnám dochází pouze na úrovni jednotlivých programů. Hlavním cílem OPŽP 2014 - 2020 tak zůstává ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu.

 

Zajímá vás, zda v tomto operačním programu bude moci čerpat váš podnik? Připravili jsme pro vás shrnutí programů, které přinášejí dotační příležitosti pro soukromý sektor.

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 

Tento výčet shrnuje dotační příležitosti pro podniky. Pokud vás zajímají programy, které se týkají veřejného sektoru, podívejte se zde.

 

V případě, že máte zájem o více informací o Operačním programu Životní prostředí či chcete konzultovat konkrétní dotační příležitosti pro váš podnik, obraťte se na naše odborníky na mailu enovation@enovation.cz nebo zelené lince 800 190 163.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.