Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Mateřské školy

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 26. 9. 2022

 • Na co lze čerpat:
  Rozšíření kapacit rekonstrukce, nové vybavení MŠ, energetická účinnost budov

 • Kdo může čerpat:
  Obce, školské zařízení (včetně soukromých), nestátní neziskové organizace a další

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 99 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 100 %

Mateřské školy

Chci konzultaci

Jaké výdaje s dotací zafinancujete

 • Navýšení kapacit MŠ (stavby, přístavby aj.),
 • pořízení nového vybavení (nábytek, hardware, software, vybavení kuchyně,...),
 • rekonstrukce MŠ nebo výstavba nových (dotace financuje i nákup pozemku),
 • zlepšení energetické účinnosti budov MŠ (zateplení, výměna oken a další),
 • služby poradenské agentury (příprava žádosti, studie proveditelnosti, poradenská činnost,...),
 • vytvoření projektové dokumentace, režijní, provozní a další náklady.

Výše dotace

 • Výše dotace se pohybuje v rozmezí 70 - 100 % z vynaložených výdajů v závislosti na typu regionu a žadatele.

Kdo může dotaci získat

 • Školské právnické osoby (včetně soukromých),
 • obce, kraje a organizace zřízené nebo založené obcí/krajem,
 • církve, církevní organizace,
 • nestátní neziskové organizace (2 roky před podáním žádosti působila v oblasti vzdělávání),
 • ostatní právnické osoby (vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení).

Na co si dát pozor

 • Výzva je průběžná - úspěch vaší žádosti bude záviset jak na kvalitě projektu, tak i na rychlosti jeho podání,
 • příjem žádostí aktuální výzvy končí již 26. 9. 2022.

enovativní TIP

Pro aktuální výzvu je s ohledem na ukončení termínu podání žádostí potřeba mít již projekt připravený. V případě, že nemáte projekt připravený, neváhejte se nám i tak ozvat, další výzva by měla brzy následovat a my vám pomůžeme se na ni připravit.

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.