Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Jedná se o 71. a 72. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 28. 2. 2025

 • Na co lze čerpat:
  výstavba a rekonstrukce budov, pořízení a modernizace přístrojového vybavení,
  pořízení informačních technologií.

 • Kdo může čerpat:
  příspěvkové organizace organizačních složek státu,
  kraje a obce a jimi zřízené nebo založené společnosti,
  ostatní právnické osoby.

 • Procent podpory:
  70 - 100 %

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Chci konzultaci

 

Základní informace

 • Příjem žádostí od 17. 3. 2023 do 28. 2. 2025.
 • Alokace: 71. výzva:  211,8 mil. Kč , 72. výzva: 143 mil. Kč.
 • Způsob hodnocení žádosti: průběžný (soutěžní).
 • Výzva je rozdělena podle místa realizace.

Územní vymezení

 • 71. výzva – MRR (měně rozvinutý region): Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský kraj.
 • 72. výzva – PR (přechodový region) Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Pro přidělení dotace je potřeba perfektně připravený projekt

Musí obsahovat studii stavby, zjednodušený rozpočet stavby a vybavení, podklad pro hodnocení projektu, stanovení povinně vykazovaných indikátorů a další podklady.

 

Kolik získáte

 • Míra podpory činí 70 - 100 %.

Na co můžete dotaci využít

 • Integrovaná paliativní péče,
 • integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče – infrastruktura,
 • vybavení poskytovatelů domácí péče,
 • vybudování kontaktních, poradenských a koordinačních míst paliativní a hospicové péče,
 • zázemí a materiální vybavení mobilních hospicových a paliativních týmů,
 • modernizace lůžkových hospiců a paliativních jednotek ve všeobecných nemocnicích.

Kdo může dotaci získat

 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • kraje a obce a jimi zřízené nebo založené společnosti,
 • ostatní právnické osoby.

V enovation máme tým odborníků, kteří se zabývají dotacemi pro zdravotnický sektor.

 Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.