Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Zelená infrastruktura

Výzva je určená pro veřejný sektor.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 10. 6. 2024

 • Na co lze čerpat:
  Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

 • Kdo může čerpat:
  Obce, kraje, jejich organizace, církve, OSS a jejich PO, veřejné a státní VŠ, státní podniky a organizace, veřejné výzkumné instituce

 • Kolik může projekt získat:
  5 - 100 mil. Kč

 • Procent podpory:
  40 až 85 %

Zelená infrastruktura

Chci konzultaci

Zelená infrastruktura

Dotační výzvy č. 63, 64 a 65 – Zelená infrastruktura (pro MRR, PR a VRR),  které jsou součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)  přináší peníze na projekty zaměřené na veřejná prostranství měst a obcí (revitalizace, obnova, propojení zelené a modré infrastruktury, zlepšení kvality ekosystémových služeb).

Příjem žádostí: od 23. 1. 2024 do 10. 6. 2024

Výše dotace a míra podpory

 • 5,0 – 100,0 mil. Kč na jeden projekt (v případě projektů v Praze není horní limit projektu stanoven).
 • Míra dotace je 40 – 85% s možností čerpání příspěvku ze státního rozpočtu (dle typu regionu a žadatele).

Nutné kroky pro získání dotace

 • Revitalizace veřejného prostranství na základě urbanistické nebo architektonické studie a po veřejném projednání s občany,
 • kvalitní projektová příprava (projektová dokumentace, rozpočet projektu),
 • stavební povolení (nebo alespoň žádost o SP),
 • souhlasné stanovisko Agentury pro ochranu přírody a krajiny (AOPK),
 • doložení referenčního dokumentu k řešenému prostranství (územní studie, regulační plán, urbanistická / architektonická studie),
 • doložení dokumentace z hlediska prověřování klimatického dopadu,
 • dodržení dále stanovených specifických podmínek a požadavků (ve vztahu k zelené a modré infrastruktuře),
 • maximální doba realizace: do 29.10.2027.

Na co si dát pozor

 • Kvalitní příprava doprovodné dokumentace k žádosti o dotaci.
 • Nutnost dodržení stanovených technických parametrů ve vztahu k zelené a modré infrastruktuře.
 • Způsobilost výdajů je od 01.01.2021 (projekt může být zahájen i dříve).
 • Dopravní infrastruktura v rozsahu 40% celkové rozlohy prostranství.
 • Při plánování projektu je nutné zohledňovat hledisko genderové rovnosti.
 • Podporovanými aktivitami nejsou koupaliště, bazény, koupací jezírka.
 • Veřejná prostranství musí být přístupná bez omezení, zdarma a sloužit k obecnému užívání po celý den a to v rámci celého roku (toto platí i pro dobu udržitelnosti).

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo může dotaci získat

 • Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcí nebo krajem,
 • církve, církevní organizace,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • veřejné a státní vysoké školy,
 • státní podniky a organizace,
 • veřejné výzkumné organizace,
 • hlavní m. Praha, městské části a jejich organizace.

Na co lze dotace využít:

 • Na vytvoření, revitalizaci či úpravu veřejných prostranství – např. náměstí, parky, pěší zóny, volně dostupné vnitrobloky, náplavky apod.

Proč žádat o dotace s námi?

Pro získání dotace z programu IROP, je nutné dbát na včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho vzdělávacího plánu nebo jeho komplexní definování. Žádost prochází hodnocením přijatelnosti, formálním a věcným hodnocením.

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • Projektům se věnujeme dlouhodobě a jsme schopni navrhnout ideální kombinaci dostuplných dotačních i nedotačních podpor,
 • ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě,
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor,
 • za 15 let jsme zpracovali přes 1400 projektů v hodnotě 32 mld. Kč.

 

 

 

 

 


 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.