Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Budování kapacit dětských skupin

Dotační program z Národního plánu obnovy na zcela novou výstavbu, nákup či rekonstrukci budov za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území České republiky.

Jedná se o předběžné informace. Vyhlášení výzvy očekáváme ve 2. čtvrtletí roku 2024.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  výstavba, nákup, rekonstrukce budov

 • Kdo může čerpat:
  veřejný sektor, výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  100 %

Budování kapacit dětských skupin

Chci konzultaci

Základní informace

 • Vyhlášení výzvy: 2Q 2024.
 • Typ výzvy: průběžná.
 • Plánovaná alokace: 2 mld. Kč.

Kdo může žádat

 • Kraje, obce, města na území celé ČR, včetně Prahy,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje),
 • právnická osoba založená územně samosprávným celkem, a to pouze těch právnických osob, v nichž má územní samosprávný celek 100% podíl,
 • organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • veřejnoprávní VŠ,
 • Ústavy Akademie věd,
 • veřejné výzkumné instituce.

Podporované aktivity

 • Výstavby, přístavby, nástavby nových budov,
 • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov,
 • úprava nezastavěných venkovních ploch určených pro pobyt a hry dětí předškolního věku
 • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí,
 • nákup stavby určené k odstranění a demolice jako předpoklad nové stavby,
 • pořízení systémů protipožární ochrany a bezpečnostních prvků a zařízení, zařízení elektronického čipovacího systému,
 • výdaje vázané na energetické úspory,
 • nákup pozemku, stavby.
 • Vedlejší způsobilé výdaje:
  • příprava a zpracování žádosti o podporu a poradenství s tím spojené,
  • výdaje na realizaci a řízení projektu po dobu realizace,
  • výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám,
  • výdaje na zpracování Studie proveditelnosti,
  • znalecký posudek.

Míra podpory a výše dotace

 • Míra podpory: 100 %, vč. DPH do limitu na projekt.
 • Výše dotace:
  • kapacita do 24 dětí – max. 25 mil. Kč,
  • kapacita nad 25 dětí – max. 25 mil. Kč + 900 tisíc Kč na každé další místo nad 24.

Na co si dát pozor

Žadatel má po získání dotace povinnost provozovat dětskou skupinu 5 let.

Vzorové projekty

 • Dětská skupina jako součást mateřské školy.
 • Nově vybudovaná dětská skupina pro děti zaměstnanců výzkumné organizace.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.