Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

DIGI pro firmu - vzdělávání zaměstnanců

Dotační program na podporu vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností a dovedností potřebných pro Průmysl 4.0.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 30. 9. 2025

 • Na co lze čerpat:
  kurzy digitálního vzdělávání, rekvalifikace

 • Kdo může čerpat:
  malý, střední i velký podnik

DIGI pro firmu - vzdělávání zaměstnanců

Chci konzultaci

Základní údaje

 • Příjem žádostí: 1. 4. 2024 - 30. 9. 2025 (nebo do vyčerpání alokace).
 • Alokace: 2,1 mld. Kč.
 • Ukončení realizace: 30. 9. 2025.

Pro koho je dotace určena

 • malé, střední i velké podniky (včetně těch pražských),
 • OSVČ,
 • státní a národní podniky,
 • neziskové organizace,
 • příspěvkové organizace,
 • obce, kraje a jejich dobrovolné svazky,
 • profesní, podnikatelská a odborová sdružení a svazy,
 • sdružení podniků,
 • zájmová sdružení aj.

Podporované aktivity

Vzdělávání v oblasti IT dovedností

 • získání přenositelných kompetencí a IT dovedností, např.: vzdělávání, které převážně spočívá v získání dovedností nezbytných k obsluze, tvorbě či správě softwaru, PC a jiných IT zařízení a počítačových sítí.

Vzdělávání v oblasti Průmyslu 4.0

 • vzdělávání, které souvisí s konceptem Průmyslu 4.0, robotizací a digitalizací práce a využíváním autonomních systémů a umělé inteligence,
 • vzdělávání zaměřené na získání specifických či nepřenositelných digitálních kompetencí, jako např. schopnost obsluhovat či programovat výrobní stroje přímo ve výrobě.  

 

Výše dotace

Příspěvek na vzdělávání 

 • příspěvek na úhradu nákladů za účast osoby na dalším profesním vzdělávání v délce 60 minut (tj. osobohodina), 
 • jednotkový náklad 263,98 Kč,
 • max. 21 118 Kč/zaměstnanec.

Mzdový příspěvek 

 • příspěvek na refundaci osobních nákladů zaměstnavatele za účast osoby (zaměstnance) na dalším profesním vzdělávání v délce 60 minut (tj. osobohodina), 
 • jednotkový náklad 272,13 Kč,
 • max. 21 770 Kč/zaměstnanec.

Na co si dát pozor

Poskytovatel vzdělávání nesmí být interní lektor.

Podmínky pro vzdělávací aktivitu

 • 1 hodina výuky = 60 minut, 
 • trvání vzdělávací aktivity: minimálně 20 hod., 
 • účastník vzdělávání musí absolvovat minimálně 80 %
 • pokud pro danou vzdělávací aktivitu je plánováno více než 15 lidí, musí mít vzdělávací aktivita více běhů, 
 • u akreditovaných vzdělávacích aktivit musí struktura odpovídat akreditaci (počet hodin, zakončení zkouškou) a další.

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.