Elektromobilita ve veřejném sektoru - Národní plán obnovy

Tento program umožní získat dotaci 30 tisíc Kč až 1 milion Kč na pořízení různých typů dopravních prostředků na elektrický, případně vodíkový pohon.

Pro spolupráci s dotační agenturou se nejvíce vyplatí investice od 1,5 mil. Kč.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 15. 12. 2023

 • Na co lze čerpat:
  pořízení elektromobilů, dobíjecích stanic aj.

 • Kdo může čerpat:
  veřejný sektor

 • Procent podpory:
  max. 50 %

Elektromobilita ve veřejném sektoru - Národní plán obnovy

Chci konzultaci

Základní předběžné informace

Program podporuje nákup elektrického dopravního prostředku případně vodíkového vozu. Cílem investice je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice.

Hlavní oblasti podpory

 • pořízení dopravního prostředku na elektrický případně vodíkový pohon,
 • pořízení dobíjecí stanice včetně vozu.

Kdo může čerpat:

Veřejný sektor včetně toho na území Hl. m. Prahy.:
 • kraje,
 • obce či jejich dobrovolné svazky, městské části,
 • organizační složky státu a státní organizace,
 • veřejné instituce a organizace 
 • příspěvkové organizace,
 • školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky,
 • obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem.

 

 

Co byste měli vědět

 • Podpořená vozidla musí mít vystavené platné prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané od roku 2007 ze 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jisotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Forma a výše podpory - předběžné údaje

 • 30 tisíc – 1 mil. Kč max. však do výše 50% dopravního prostředku,
 • dobíjecí stanice max. 30 tisíc,
 • plánovaná alokace výzvy: 600 mil. Kč,
 • příjem žádostí od 6.6. 2022,
 • způsob hodnocení žádosti: průběžný.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.