Podpora adaptace stávajích dětských skupin

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 19. 1. 2024

 • Na co lze čerpat:
  stavební úpravy, interiové vybavení, úprava venkovních ploch aj.

 • Kdo může čerpat:
  provozovatelé dětských skupin

 • Kolik může projekt získat:
  0,3 - 3 mil. Kč

 • Procent podpory:
  100 %

Podpora adaptace stávajích dětských skupin

Chci konzultaci

Cílem této výzvy je zvýšit kapacitu zařízení péče o děti - dětských skupin tak, aby prostory splňovaly kritéria současné novely zákona č. 247/2014 Sb.

Základní informace

 • Příjem žádostí: 15. 11. 2023 – 19. 1. 2024,
 • alokace: 200 mil. Kč,
 • způsob hodnocení žádosti: průběžný (soutěžní),
 • místo realizace: celá ČR.

Kolik získáte

 • Míra podpory činí 100 %,
 • max. výše dotace: 3 mil. Kč.

Kdo může dotaci získat

 • Čerpat mohou provozovatelé dětských skupin, a to jak těch pro veřejnost, tak i těch pro své zaměstnance či zaměstnance partnera.
 • Oprávněným žadatelem je subjekt provozující DS dle zákona č. 247/2014 Sb., zapsanou v Evidenci DS nejpozději k datu podání žádosti.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za od roku 2007 ze 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Na co můžete dotaci využít - rozděleno dle aktivit

AKTIVITA 1 - povinná:

 • Stavební úpravy stávajícího objektu či zázemí DS (vč. vybavení) tak, aby prostory splňovaly kritéria současné novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v DS a o změně souvisejících zákonů (resp. novelizované Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb platné k 1. 8. 2023).

Konkrétní výdaje na hlavní aktivitu:

 • Stavba, stavební práce,
  • přístavby, nástavby či jiné stavební úpravy exteriéru i interiéru objektů,
  • stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení),
  • úpravy venkovního prostranství (úprava terénu, zatravnění a oplocení),
 • DPH  (ke způsobilému plnění a pokud není nárok na odpočet na vstupu),
 • technický dozor investora (TDI) – max 3% ze stavebního rozpočtu projektu,
 • požárně – bezpečnostní řešení stavby (PBŘ),
 • potvrzení autorizované osoby, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb,
 • pořízení systémů protipožární ochrany.

AKTIVITA 2:

 • Navýšení kapacity stávající DS, vč. úprav nezastavěných venkovních ploch (vč. exteriérového vybavení) určených pro pobyt a hry dětí dle požadavků ze zákona č. 247/2014 Sb.

Konkrétní výdaje na vedlejší aktivity projektu (max. 30% celkových ZV rozpočtu)

 • Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu,
 • zpracování projektové dokumentace,
 • zabezpečení výstavby (pořízení služeb),
 • povinná publicita,
 • pořízení interiérového a exteriérového vybavení dětské skupiny,
 • DPH (ke způsobilému plnění a pokud není nárok na odpočet na vstupu),
 • další související výdaje.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.