Odborné učebny - uhelné regiony

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 31. 12. 2023

 • Na co lze čerpat:
  odborné učebny

 • Kdo může čerpat:
  dobrovolné svazky obcí, kraje,
  obce, organizační složky státu, PO OSS,
  školské právnické osoby definované zákonem č. 561/2004 Sb.,
  církve a církevní organizace, nestátní neziskové organizace,
  a ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení

 • Procent podpory:
  85 %

Odborné učebny - uhelné regiony

Chci konzultaci

V rámci Operačního programu Spravedlivá transformace je vypsaná výzva odborné učebny, jejíž cílem je umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Základní informace:

 • Příjem žádostí od 15.2 2023 do 31. 12. 2023.
 • Alokace: Karlovarský kraj - 180 mil., Ústecký kraj - 500 mil., Moravskoslezský kraj - 200 mil.
 • Podporovaná aktivita: Podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben na středních školách (např. chemické a fyzikální laboratoře, robotické laboratoře, počítačové učebny, nahrávací studia, dílny, specializované jazykové učebny, cvičné kuchyně a prostory pro výrobu).

Výše podpory

 • 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Oprávnění žadatelé

 • dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • obce,organizační složky státu, PO OSS,
 • školské právnické osoby definované zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),
 • církve a církevní organizace, nestátní neziskové organizace (podmínka min. 2 roky před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb),
 • a ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení – zapsané v Rejstříku škol (např. a. s., s. r. o., v. o. s., k. s.).

Na co si dát pozor

 • Do výzvy může být předložena pouze jedna žádost na školu / školské zařízení.

eNovativní TIP

V enovation máme tým zaměřený přímo na oblast školství a víme přesně, jak připravit žádost s více než 90% šancí na úspěch.  

 

Na co lze žádat dotaci

1) Přímé - hlavní část projektu:

A) Pořízení staveb – stavba, přístavba, nástavba, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu školského zařízení:

 • laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory a nezbytné zázemí těchto učeben (šatny k dílnám, hygienická zařízení, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory),
 • odborné kabinety ve vazbě na výše uvedené oblasti vzdělávání,
 • toalety v patrech, kde jsou realizovány odborné učebny/kabinety,
 • chodby, vstupní a spojovací prostory (spojení nově vybudovaných prostor),
 • stavby a stavební úpravy objektu – zajištění bezbariérového přístupu, bezbariérová toaleta,
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace),
 • zvýšení energetické účinnosti přímo související s projektem (nesmí být jediným výdajem projektu).

B)  Pořízení vybavení

 • Pro odborné učebny (výukové prostory) a související kabinety a zázemí – nábytek a vybavení, elektronika, hardware a software vybavení.

2) Přímé náklady – doprovodná část projektu:

A) Budování a modernizace zázemí školy

 • Školní poradenská pracoviště a prostory pro práci s žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (klidové zóny, reedukační učebny),
 • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (kabinety – neuvedené v hlavní části projektu, sborovna, šatny, dílna pro školníka, ředitelna, kanceláře pro administrativní pracovníky),
 • vnitřní a venkovní zázemí pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ a konzervatořích vedoucí k sociální inkluzi (veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit,
 • školní kluby,
 • zvýšení energetické účinnosti budovy (dle podmínek).

B) Zajištění vnitřní konektivity školy

 • Stavební úpravy nezbytné pro zajištění vnitřní konektivity a zabezpečení připojení k internetu.

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.