Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Výzkumné infrastruktury

Výzva č. 15 z OP JAK má za cíl rozvíjet infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to prostřednictvím upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 25. 8. 2023

 • Na co lze čerpat:
  Podpora upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur.

 • Kdo může čerpat:
  Oprávnění uživatelé viz. seznam

 • Procent podpory:
  95 až 100 %

Výzkumné infrastruktury

Chci konzultaci

Základní informace

 • Příjem žádostí od 20. 2. 2023 do 25.8. 2023
 • Alokace: 3 mld. Kč

Kdo může žádat o dotaci

Jaké jsou podporované aktivity

1) Povinné aktivity:
 • Řízení projektu.
2) Povinně volitelné aktivity:
 • modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury:
a) modernizace či upgrade přístrojového vybavení
- pořízení přístrojového a laboratorního vybavení;
- pořízení hardwarového, softwarového a jiného vybavení;
- pořízení materiálu nezbytného pro zprovoznění nově pořizovaného přístrojového a laboratorního vybavení.
V návaznosti na pořízení přístrojového, laboratorního či jiného vybavení je možné realizovat i další kroky nezbytné pro uvedení tohoto vybavení do provozu např. kalibrace či školení osob pro práci se zařízením.
 

b) stavební úpravy

- stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah);
- rekonstrukce objektů a prostor využívaných velkou výzkumnou infrastrukturou a případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzev (pořízeným vybavením).

Stavební úpravy mohou vést ke změně účelu využití prostor v rámci objektu (v souladu s cíli projektu a pořizovaným vybavením). Stavebními úpravami nesmí dojít ke změně účelu využívání předmětného objektu jako celku. Při stavebních úpravách musí zůstat zachována zastavěná plocha objektu a zároveň obestavěný prostor objektu. Aktivitu 2 je povoleno realizovat na území EU i mimo EU.

 •  In-kind příspěvek:
-dodávky částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do mezinárodních výzkumných infrastruktur, v nichž je ČR nebo příslušná národní organizace/velká výzkumná infrastruktura členem, lokalizovaných v EU i mimo EU.

 

Způsobilé výdaje

1. INVESTIČNÍ VÝDAJE

 • Dlouhodobý hmotný majetek (INV) (použitelnost nad 1 rok).
 • Investiční kapitola rozpočtu „Budovy a stavby.“
 • Investiční kapitola rozpočtu „Movité věci“.
 • Investiční kapitola rozpočtu „Dlouhodobý nehmotný majetek“ (použitelnost nad 1 rok).

2. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

 • Neinvestiční kapitola rozpočtu "Hmotný majetek."
 • Neinvestiční kapitola rozpočtu „Nehmotný majetek“ (použitelnost pod 1 rok).
 • Neinvestiční kapitola rozpočtu „Odpisy“.
 • Neinvestiční kapitola rozpočtu „Nákup služeb.“

V enovation disponujeme řadou odborníků na velké výzkumně-vývojové projekty

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 15 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

 

Napište nám nebo volejte 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.