Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Úspory energie v SZT

Zpracujeme vám žádost a pomůžeme vám získat dotaci z EU.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 31. 3. 2019

 • Na co lze čerpat:
  rekonstrukce a rozvoj v SZT

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední a velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  0,5 - 500 mil. Kč

 • Procent podpory:
  40 - 50 %

Kdo může dotace získat

Podniky všech velikostí, které působí v oblastech: distribuce tepla, těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, technologie, stavebnictví, energetika, IT a telekomunikace, obchod a služby. Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

Dotace EU na jeden projekt se pohybuje ve výši 0,5 - 500 mil. Kč. 

Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 40 % způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje

 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • ekologické studie (včetně energetických auditů)

Podporované aktivity

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů
 • instalace a konstrukce výtopen na zemní plyn
 • instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat
   

enovativní tip

Žádost je potřeba začít připravovat co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.