Pomozte nám zlepšovat naše služby

Vyplnit dotazník

Úspory energie v SZT

Dotace na výstavbu, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic. Získejte až 200 mil. Kč na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a ekologických studií.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 14. 12. 2020

 • Na co lze čerpat:
  rekonstrukce a rozvoj v SZT

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední a velké podniky i veřejný sektor

 • Kolik může projekt získat:
  0,5 - 200 mil. Kč

 • Procent podpory:
  40 - 50 %

Kdo může dotace získat

Podniky všech velikostí, které působí v oblastech: distribuce tepla, těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, technologie, stavebnictví, energetika, IT a telekomunikace, obchod a služby. Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

Dotace EU na jeden projekt se pohybuje ve výši 0,5 - 200 mil. Kč. 

Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 40 % způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje

 • Výdaje na stavbu a technologická zařízení,
 • stavební úpravy,
 • inženýrská činnost,
 • energetický posudek a projektová dokumentace.

Podporované aktivity

 • výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie
 • rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů
 • instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat
 • instalace a konstrukce výtopen na zemní plyn (pouze v režimu de minimis)

enovativní tip

Nově mohou v rámci této výzvy čerpat i subjekty z veřejného sektoru. Žádost je potřeba začít připravovat co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.