Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 15. 8. 2024

 • Na co lze čerpat:
  výstavbu, modernizaci, opravu a rekonstrukci lávek, mostů, podchodů, podjezdů, nadchodů a nadjezdů

 • Kdo může čerpat:
  obce, kraje, Správa železnic, Ředitelství silnic a dálnic, státní podniky povodí

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Chci konzultaci

Základní informace

 • Příjem žádostí: 6. 5. 2024 - 15. 8. 2024

Oprávnění žadatelé

 • Obce,
 • kraje
 • svazky a společenství obcí,
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní podnik,
 • Správa železnic, státní organizace,
 • státní podniky povodí.

Na co lze dotaci využít

Na výstavbu, modernizaci, opravu a rekonstrukci místních komunikací a veřejně přístupně účelových komunikací a to v místech mimoúrovňového křížení s nadřazenou dopravní infrakstrukturou.

 • Stavební úpravy a spojené náklady s úpravami objektů:
  • lávky,
  • mosty,
  • podchody nebo podejzdy,
  • nadchody či nadjezdy.

Míra podpory

100 % v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s dálnicí, silnicí I.třídy, dráhou nebo dopravně významým vnitrozemským tokem.

85 % v případě výstavby nového místa křížení s dálnicí, silinicí I. třídy, dráhou nebo dopravně významým vnitrozemským tokem.

75 % v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení se silnicí II. nebo III. třídy.

65 % v případě výstavby nového místa křížení se silnicí II. nebo III. třídy.

Na co si dát pozor

Podporu je možné čerpat na náklady vzniklé nejdříve 1. května 2024.

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.