Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Rekonstrukce stáčírny Bílinské kyselky

Společnost zrekonstruovala chráněné budovy z 19. století z programu Nemovitosti

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

 • Operační program:
  OPPIK

 • Výše investice:
  97 000 000 Kč

 • Získaná dotace:
  58 200 000 Kč

 • Rok zpracování:
  2010 - 2015

Bílinská kyselka

Zadání klienta

„Rosteme a vážíme si své historie. Rozhodli jsme se tedy obnovit památkově chráněný areál stáčírny minerální vody v severočeské Bílině a umístit do něho moderní výrobní linku. Místo stavby na zelené louce bychom rádi opravili architektonicky cenné budovy z konce 19. století, dali jim nový smysl a pomyslně lázeňskému městu vrátili jednu z jeho dominant. Existuje dotační program, který náš záměr podpoří?“

Zahájení spolupráce s enovation

K prvnímu setkání s vedením společnosti BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. došlo poprvé v lednu 2010. Vyslechli jsme si jejich plány a navrhli oddělit záměr rekonstrukce chráněných, leč zanedbaných nemovitostí, a vybavení stáčíren novými technologiemi (realizovali jsme společně dva dotační projekty – první v programu Nemovitosti, druhý v programu Inovace). Objasnili jsme klientovi dotační proces a domluvili se na spolupráci pro celý životní cyklus projektu. Kromě zpracování žádosti o dotaci, provedli naši dotační experti klienta i veškerou administrací včetně výběrových řízení, přípravy žádostí o platbu a souvisejícího monitoringu.

Realizace dotačního projektu

Bílinská kyselka

Bílinská kyselka

Připravili jsme registrační žádost o dotaci, kde bylo třeba prokázat ekonomické zdraví klienta a uvést základní kontury chystaného projektu. Doložili jsme například i jednu ze základních podmínek programu Nemovitosti – že náklady na rekonstrukci nemovitosti musí převýšit stávající hodnotu objektu. V polovině června pak agentura CzechInvest registrační žádost schválila.

K plné žádosti o dotaci bylo nutné doložit široké spektrum dokumentů od stavebního povolení přes prokázání vlastnictví nemovitosti nebo projektovou dokumentaci až po ujištění o schopnosti investici financovat. Dotační odborníci z enovation s.r.o. zpracovali veškeré podklady a v září 2011 předložili k hodnocení plnou žádost. Časovou prodlevu způsobil požadavek na vyjádření památkářů k záměru rekonstrukce chráněného areálu Bílinské kyselky. V květnu 2012 byl však projekt schválen.

Mezitím jsme již severočeské firmě pomohli s výběrem dodavatele stavebních prací a v červenci 2012 se v Bílině začalo stavět. Projekt byl dokončen o tři roky později, kdy jsme úspěšně podali poslední žádost o platbu. V průběhu stavby se ukázalo, že jsou chráněné objekty v horším stavu, než projektant původně předpokládal. Bylo tedy třeba intenzivně komunikovat se zaměstnanci CzechInvestu a pečlivě vysvětlovat změny v harmonogramu prací i v navýšení celkových výdajů.

Bílinská kyselka

Bílinská kyselka

Výsledky spolupráce

Bílinská kyselka

Bílinská kyselka

Jsme rádi, že společnosti BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. se podařila velmi vkusná rekonstrukce chráněných budov z 19. století, kde vznikl prostor pro moderní výrobní linku, administrativu a sklady. Celková hodnota objektu výrazně vzrostla a náročná modernizace navíc proběhla natolik efektivně, že firma nemusela přerušit výrobu Bílinské kyselky.

Role enovation

Klientovi jsme pomohli získat více jak 58 mil. korun, které pokryly 60 % celkových nákladů. Přípravou žádosti a jejím schválením však naše spolupráce neskončila. Na starost jsme si vzali výběr dodavatele i komplikovanou komunikaci s úředníky při obhajování změn během realizace. Vše proběhlo bez pochybení a evropská dotace byla v plné výši odeslána do severních Čech.

Bílinská kyselka

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.