Požadované prostředky

Objem finančních prostředků požadovaných žadatelem v Žádosti o poskytnutí dotace.