Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě zájmu o seminář

1. Udělujete tímto souhlas společnosti enovation s.r.o., se sídlem Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8,, IČ 27909751, zapsané u Městského soudu v Praze soudu, oddíl C, vložka 125819 (dále jen „Správce“), provozovateli platformy enforum, aby jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala vaši emailovou adresu.

2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zaslání informace ohledně budoucího semináře a dále pro zasílání obchodních sdělení týkající se činnosti Správce a to po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo naopak souhlas nevezmete zpět. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

3. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu marketing@enovation.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:

  • Commerce Media s.r.o., poskytovatel služby emailkampaně;
  • CRM Raynet;
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme,

váš tým enovation

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.