Tipy do začátku realizace dotačního projektu

Jak se připravit na realizaci dotačního projektu a na co nezapomínat v průběhu?

24. 6. 2024
Dotace pro podnikatele

Čemu se věnovat již od samotného počátku?

Nepodceňujte posouzení nutnosti realizace výběrových řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů či Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Dejte pozor na umělé i nevědomé rozdělení souvisejícího předmětu plnění při určování očekávané ceny dodávek. I u zakázek mimo režim ZZVZ si musíte umět obhájit princip hospodárnosti nákupu.

Jakékoliv změny v realizaci oproti původnímu schválenému podnikatelskému záměru a rozpočtu je potřeba řešit žádostí o změnu, dostatečně změny popsat a odůvodnit.
Nezapomeňte na existenci povinné publicity a všech jejich požadovaných forem.
Od počátku projektu mějte řádně nastavené oddělené účetnictví způsobilých nákladů projektu, archivační směrnici, směrnici pro účtování dotace apod.
Veškeré fakturace od dodavatele musí být vždy označeny číslem projektu.

U všech výdajů je potřeba vést po celou dobu projektu evidenci využití způsobilých výdajů projektu (výkazy práce), pakliže nejsou využívány ze 100 % na projekt.

Velmi důkladně se seznamte již od počátku realizace s přesnými administrativními požadavky na prokázání výstupu vašeho projektu.

Potřebujete asistenci při administraci vašeho projektu?

Kontaktujte nás na adrese enovation@enovation.cz nebo na telefonním čísle +420 222 523 549 a domluvte si termín individuální konzultace.

Domluvte si konzultaci

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.