Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Jak na kontroly dotačních projektů v OP PIK

Schválení dotačního projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je pouze prvotním předpokladem jeho úspěchu

5. 3. 2019
Dotace z OPPIK

Každý úspěšný žadatel o dotaci se zavazuje podpisem smlouvy o přidělení dotace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) ke splnění předem daných podmínek. Tyto podmínky jsou dále definované dotačním programem, výzvou či pokyny pro příjemce dotace. Jedná se například o povinnost realizace výběrových řízení, předkládání žádostí o platbu,  zpráv k projektu, plnění indikátorů, oznamování změn v projektu, archivace dokumentů či splnění povinné publicity.

Od okamžiku vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace až po dobu deseti let po vyplacení poslední části dotace může přijít na dotační projekt kontrola. Kontrolním subjektem může být samotný poskytovatel dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále také například finanční úřad, Auditní orgán Ministerstva financí, Nejvyšší kontrolní úřad či Evropský účetní dvůr. Většina kontrol je předem ohlášených.

Ze zkušeností můžeme říci, že každý projekt projde alespoň jednou kontrolou. Kontroly se zaměřují především na plnění podmínek daného programu, dokumentaci týkající se projektu a její archivaci. Pokud však od samého začátku realizace projektu nedojde k podcenění, projekt je řádně a odborně administrován a je mu věnována potřebná péče, tak není důvod se případné kontroly obávat.

Pokud jste při realizaci projektu nespolupracovali s profesionály, nebo si jen nejste jisti, zda jste na nějakou povinnost nezapomněli a chcete být na případnou kontrolu připraveni, nabízíme možnost auditu rizik projektu. V rámci auditu zkontrolujeme veškerou dokumentaci týkající se projektu, ověříme, zda plníte veškeré podmínky daného programu a odhalíme případné nedostatky, které můžete napravit ještě před kontrolou a vyhnout se tak případným sankcím.

V případě zájmu se na nás obraťte. Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás a domluvte si bezplatnou schůzku ještě dnes, pište na enovation@enovation.cz nebo volejte na 800 190 163.

 

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.