Dotace na výzkum a vývoj

Až 90 % nákladů na mzdy vývojových pracovníků, na testovací stroje nebo výdaje spojené s uvedením inovace na trh.

Zaplaťte vývoj ve své firmě od nápadu přes testování prototypu po výrobu s dotačními programy. Ať už inovujete vlastní produkt či IT řešení nebo se angažujete v oblasti dopravy, životního prostředí či energetiky.

Kdo může získat dotaci

Dotace na výzkum, vývoj a inovace mohou využít téměř všechny české firmy. Malé, střední i velké, pražské i mimopražské

Dotace na výzkum a vývoj využijí především:

 • výrobní a strojírenské podniky,
 • IT,
 • energetické firmy,
 • chemický průmysl,
 • nanoprůmysl, 
 • papírenství 
 • a potravinářství.

Žádat však může firma z jakéhokoliv odvětví, která inovuje své produkty a služby. 

Nepatříte mezi podniky, ale výzkumně-vývojové organizace?

Přejděte na přehled dotací a akcí šitý přímo vám na míru.

Jsem výzkumná organizace

Jak získat dotaci

Přestože o dotaci mohou žádat téměř všechny podniky, výzkumné projekty musí splnit jasně stanovené podmínky. V enovation máme speciální tým, který připravuje výhradně projekty k žádostem o dotace na výzkum a vývoj. 

 • Připravíme bezplatný dotační audit
 • pomůžeme s přípravou projektu i žádosti
 • zpracujeme zásadní technické a formální náležitosti tak, aby vaše šance na zisk dotace byla více než 90 %. Jako u našich dosavadních více než 1 700 projektů.

Získejte finance na vylepšení svých produktů nebo služeb s námi. Začněme stručným telefonickým rozhovorem o vašich představách.

Reference

Mezi naše klienty patří například:

 

                                                  

 

                       

 

                                       

 

Seznam dotačních titulů

Filtrovat

Stav programu

Kam směřuje vaše investice

 • Připravuje se začátek v 7/2024

  Digitální podnik

  Získejte až 30 mil. Kč na podporu digitalizace vašeho podniku. Dotace umožní zefektivnit vaše provozní procesy a výrobu díky moderním informačním technologiím.

 • Otevřený do 14. 8. 2024

  Program TREND – Technologičtí lídři (TAČR)

  Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Otevřený

  Odpočty na výzkum a vývoj

  Využijte zákonný nárok na každoroční snížení daně z příjmu, pokud se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji.

 • Otevřený do 31. 12. 2024

  Budování kapacit dětských skupin - veřejný sektor

  Vybudujte novou dětskou skupinu, ať už výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území České republiky.

 • Otevřený do 17. 7. 2024

  Program SIGMA (TAČR)

  Dotace pro projekty se zaměřením na komercializaci průlomových inovačních produktů či služeb nebo růst a rozvoj malých, středních a začínajících podniků.

 • Otevřený do 31. 10. 2024

  Energetické úspory veřejných budov (NPŽP)

  Získejte až 60 % finanční podporu na provedení energeticky úsporné renovace veřejných budov.

 • Otevřený do 28. 2. 2025

  Mezisektorová spolupráce pro ITI

  Získejte až 100 milionů korun na navázání či prohloubení spolupráce se subjekty z aplikační sféry, díky které budete moci efektivně využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi.

 • Připravuje se začátek v 12/2024

  Program TWIST

  Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází s nástupcem dotačních programů TREND a The Country for the Future.
  Program je realizovaný formou veřejných soutěží a je zaměřen na podporu projektů průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a na zavádění výsledků do praxe.

 • Otevřený

  Program THÉTA (TAČR)

  Připravujete výzkumně-vývojový projekt v oblasti energetiky? Získejte až 90% dotaci z programu THÉTA.

 • Otevřený

  Program Prostředí pro život (TAČR)

  Připravujete výzkumný projekt nebo inovaci v oblasti životního prostředí? Pokryjte až 85 % nákladů z programu Prostředí pro život.

 • Uzavřený

  Inovační vouchery

  Cílem programu je podpořit malé a střední podniky v rozvoji spolupráce na inovativních projektech s výzkumnými organizacemi.

 • Uzavřený

  Program Doprava 2030 (TAČR)

  Získejte až 40 mil. Kč na realizaci projektů vedoucích k posílení ekonomických či společenských přínosů dopravy.

 • Uzavřený

  Špičkový výzkum

  Získejte až 150 mil. Kč na vytvoření základu pro špičkový výzkum v oblasti společenských a humanitních věd a zároveň podpoříte spolupráci mezi výzkumnými organizacemi v ČR v těchto vědních oblastech.

 • Uzavřený

  Mezisektorová spolupráce

  Získejte až 100 milionů korun na navázání či prohloubení spolupráce se subjekty z aplikační sféry, díky které budete moci efektivně využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi.

 • Uzavřený

  Program TREND – Nováčci (TAČR)

  Dotace na nastartování průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Uzavřený

  Bezpečnostní výzkum ČR

  Získejte dotaci až 30 mil. Kč pro projekty experimentálního vývoje s cílem zvýšit bezpečnost státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků z experimentálního vývoje.

 • Uzavřený

  OPSEC - Bezpečnostní výzkum

  S programem OPSEC získáte až 50 mil. Kč na mzdy, subdodávky, materiál a další náklady související s bezpečnostním výzkumem.

 • Uzavřený

  Výzkumné infrastruktury

  Získejte dotaci až 95 % na rozvoj infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

 • Uzavřený

  HORIZONT Europe - EIC Accelerator 2021

  Dotace na podporu tržního uplatnění inovace. Až 2,5 mil. euro na mzdy, subdodávky a další provozní náklady pro malé a střední podniky.

 • Uzavřený

  Centra kompetence

  V rámci tohoto programu bude rozděleno více než 6 mld. Kč na podporu významných projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

 • Uzavřený

  Program ZÉTA (TAČR)

  Získejte až 10 mil. Kč na projekt aplikovaného výzkumu. Program Zéta podporuje spolupráci podniků s mladými výzkumníky.

 • Uzavřený

  Program ÉTA (TAČR)

  Rádi byste získali podporu pro aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum? Získejte až 80% dotaci z programu Éta.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.