Národní plán obnovy: na co získáte dotace?

Spustit online průvodce

Prostředí pro život

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál

 • Kdo může čerpat:
  výzkumné organizace a podniky všech velikostí

 • Procent podpory:
  až 85 %

Prostředí pro život

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Program Prostředí pro život

Program Prostředí pro život se zaměřuje na nová řešení v oblasti životního prostředí, jeho stabilizaci a zkvalitnění. Spravuje jej Technologická agentura (TA ČR). Alokace 5. veřejné soutěže činí 152 mil. korun.

Na co lze čerpat:

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení;
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Pátá veřejná soutěž

 • Příjem žádostí: 29. 4. - 30. 6. 2021
 • Zaměření: Operativní výzkum ve veřejném zájmu neboli:
  • zjednodušení a zefektivnění veřejné správy,
  • zkvalitnění řízení a regulace v oblasti životního prostředí.
 • Prioritní výzkumné cíle se zaměřují na sucho a další problematiku změny klimatu, nepřímo na dílčí technické a společenské problémy v přístupu člověka ke změně klimatu.
 • Výsledky podpořených projektů mají pomoci získat nové poznatky nejen Ministerstvu životního prostředí, ale i dalším orgánům ochrany životního prostředí na celostátní, krajské i obecní úrovni.

   

Kdo může žádat

 • Podniky v roli partnera (obchodní korporace všech velikostí, družstva, živnostníci, OSVČ, spolky, neziskové organizace),
 • Výzkumné organizace (např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce),
 • Organizační složky státu (OSS - jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávné celky).

Podmínky pro zisk dotace

 • Hlavním příjemcem může být jen výzkumná organizace, podnik může být pouze v roli partnera.
 • Uchazeč musí realizovat činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.