Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Plánování investice

Začneme s konkrétním plánováním vaší investice. Vytvoříme jednotlivé fáze a položky vašeho záměru.

 • finanční model využití podpory v čase včetně definování uznatelných nákladů a výpočtu stropu podpory
 • kalkulace investičních pobídek a souladu s pravidly pro získání investičních pobídek
 • zhodnocení zákonné povinnosti uplatnění daňového odpočtu na firemní výzkum a vývoj
 • vyhodnocení příležitostí a rizik plynoucích z investičních pobídek
 • expertní podpora plánování rozpočtu a harmonogramu projektu, návrh doporučení pro maximalizaci čerpání investičních pobídek
 • definování uznatelných nákladů a výpočet stropu podpory
 • vyhodnocení příležitostí a rizik plynoucích z investičních pobídek
 • příprava plánu splnění jednotlivých parametrů v zákonem stanoveném termínu s ohledem na možnosti vaší společnosti
 • asistence při vnitropodnikových rozhodovacích procesech ohledně investičního projektu (osobní účast na relevantních jednáních)

1. Optimalizace čerpání z hlediska času

Vytvoříme časovou linii s vyznačením nejvhodnější doby pro uplatnění jednotlivých segmentů pobídky.

 • Např.: Máme 3 roky realizace projektu.
  1. 6 měsíců stavíme infrastrukturu
  2. 6 měsíců nakupujeme techniku
  3. 18 měsíců testujeme výrobu
  4. 6 měsíců zahajujeme zkušební provoz

2. Fragmentace projektu

Rozdělíme váš záměr na jednotlivé položky a tím definujeme uznatelné náklady. Každý detail si vyznačíme, od malých úprav terénu, po stavby nemovitostí až po výrobní linky a veškeré příslušenství. Přesně určíme položky, které splňují podmínky investiční pobídky.

3. Výpočet stropu investiční pobídky

Jednotlivé položky vašeho záměru znovu sestavíme do celkového rámce projektu. Následně vypočteme strop podpory a tím i maximální možnou částku, kterou lze ušetřit formou slevy na dani z příjmu a případné hmotné podpory během následujících let.

4. Vytvoření harmonogramu projektu

Připravíme plán plnění jednotlivých parametrů v termínu stanoveném zákonem o investičních pobídkách. Najdeme cestu, která vaší společnosti nejlépe vyhovuje a vytvoříme přehledný plán úkolů a jejich plnění pro správné čerpání investiční pobídky.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.