Potenciál

Vyvíjíte nové výrobky, služby nebo zavádíte nové postupy? Získejte dotaci až 50 mil. Kč na nové technologie a potřebné vybavení.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 30. 9. 2018

 • Na co lze čerpat:
  na pořízení výzkumného vybavení

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední a velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  2 - 50 mil. Kč

 • Procent podpory:
  50 %

Podmínky pro zisk dotace

 • dotované vybavení musí sloužit výlučně k výzkumu a vývoji
 • musí existovat reálný předpoklad, že výstupy budoucího výzkumu budou využity ve výrobě
 • realizace mimo území hl. m. Prahy 

Na co lze dotaci použít

 • na potřebné výzkumné vybavení, především na pořízení strojů, technologií, hardwaru či sítí
 • na nákup pozemků a budov, novostavby i rekonstrukce, na služby projektantů
 • na pořízení softwaru, licencí, práv duševního vlastnictví a povinnou publicitu

Kolik získáte

2–50 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše je 50 %

Co dotační program podporuje

 • výzkumné a vývojové zázemí – pomůže vám vybudovat dílny i laboratoře a vybavit je důležitými stroji
 • výzkumnou a vývojovou činnost – dotace vám umožní implementovat nejnovější hardware a software do procesu vaší práce

Jaké jsou šance na zisk dotace

Průměrná úspěšnost v tomto programu je 43 %*. Naše projekty měly v poslední výzvě úspěšnost 100 %.

* Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, sledování čerpání alokace OP PIK

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč.

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve.

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Rozšíření vývojového centra

Rozšíření vývojového centra společnosti včetně pořízení moderních technologií

Případové studie