Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Potenciál

Vyvíjíte nové výrobky, služby nebo zavádíte nové postupy? Získejte dotaci až 30 mil. Kč na nové technologie a potřebné vybavení.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 16. 12. 2019

 • Na co lze čerpat:
  pořízení výzkumného vybavení

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední a velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  2 - 30 mil. Kč

 • Procent podpory:
  50 %

Dotační program Potenciál

Dotační program Potenciál, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přináší peníze na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Pořídit lze díky němu stroje, technologie, hardware či software určených k vývoji a testování nových produktů.

Nepropásněte aktuální dotační výzvy s dotací ve výši až 30 milionů.

Podmínky pro zisk dotace na vývoj a testování nových produktů

 • dotované vybavení není určeno k sériové výrobě, ale pouze k vývoji, výrobě prototypů a jejich testování
 • musí existovat reálný předpoklad, že výstupy budoucího výzkumu budou využity ve výrobě
 • realizace mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)

Na co lze dotaci na vývoj a testování nových produktů použít

 • potřebné výzkumné vybavení, především na pořízení strojů, technologií či hardware jako např. vybavení protypové dílny, zkušebny, testovacího zařízení, laboratoří, polygonů apod.
 • stavební úpravy nemovitostí, ve kterých budou technologie umístěny
 • pořízení softwaru, licencí, práv duševního vlastnictví - např. konstrukční, simulační a výpočtový software

Kolik získáte pomocí programu Potenciál

2–30 milionů Kč na jeden projekt (velké podniky max. 4 mil. Kč). Procentuální výše je 50 %

Jaké jsou šance na zisk dotace

Pro získání dotace z programu Potenciál je nutné dbát na zajistit včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho podnikatelského záměru nebo jeho komplexní definování. V těchto oblastech disponujeme mnoholetými zkušenostmi a stovkami schválených projektů. Neváhejte se na nás obrátit pro vstupní konzultaci.

Naše projekty měly v poslední výzvě úspěšnost 100 % (narozdíl od ostatních projektů v tomto programu, jejichž průměrná úspěšnost je 43 %*. 

* Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, sledování čerpání alokace OP PIK

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci

Součástí týmu enovation je i konzultant, který stál v minulosti u zrodu tohoto programu a pomáhal nastavovat jeho kritéria a výklady v rámci svého  působení v agentuře CzechInvest.

V dotačním programu Potenciál jsme již pomohli desítkám českých firem. Za 12 let naší existence jsme byli u startu několika inovativních projektů. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace, včetně administrace projektu a kompletní realizace výběrových řízení:

Proč spolupracovat s námi

 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • za 10 let jsme zpracovali přes 1000 projektů v hodnotě 24 mld. Kč.

enovativní TIP

Vyplatí se spolupráce se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže dostatečně detailně definovat přínosy i technické řešení projektu. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Pro tento dotační program je momentálně otevřen speciální režim ITI, díky kterému mají firmy ve vybraných regionech (Hradec Králové, Olomouc, Ostrava a Pardubice) větší šanci na získání dotace. ITI ale zvýhodňuje i firmy z ostatních regionů, které mají díky němu menší konkurenci a tím pádem větší prostor ucházet se o dotace v rámci jednotlivých programů. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Rozšíření vývojového centra

Rozšíření vývojového centra společnosti včetně pořízení moderních technologií

Případové studie