Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Dotace pro firmy

Chystáte se investovat například do nových technologií, fotovoltaiky či modernizovat výrobu? Pomůžeme vám získat dotace na podporu a rozvoj vašeho podnikání.

Dotace pro firmy a podnikatele

Pomáháme firmám a podnikatelům získat finanční podporu z dotačních programů za účelem rozvoje podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. Poskytujeme komplexní služby včetně poradenství a budeme vám stát po boku od výběru vhodného dotačního programu až po realizaci vašeho projektu.

Dotační tituly na start, rozvoj nebo modernizaci podnikání? Pomůžeme se všemi!

Chystáte se modernizovat výrobu, optimalizovat firemní procesy, snížit provozní náklady, investovat do automatizace, nových technologií či obnovitelných zdrojů, anebo třeba otevřít soukromou školku? Využijte pro realizaci svého projektu některý z celé řady dotačních programů a proměňte svůj záměr v realitu.

Šetříme váš čas, abyste se mohli soustředit na svůj byznys. Za více než 16 let jsme odeslali tisíce žádostí s 90% úspěšností a pomohli našim klientům získat prostředky v řádu miliard Kč. Váš úspěch je naší vizitkou.

Na co lze získat dotace

Přehledný seznam oblastí podporovaných z veřejných prostředků.

Pro zvětšení rozklikněte obrázek:Reference

Již od roku 2007 pomáháme velkým podnikům, malým rodinným firmám i živnostníkům získávat finance pro rozvoj jejich podnikání z veřejných zdrojů. Mezi naše klienty patří:

 

Seznam dotačních titulů

Filtrovat

Velikost firmy

Stav programu

Kam směřuje vaše investice

 • Otevřený do 31. 10. 2024

  Fotovoltaické elektrárny (Mod. Fond)

  Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 5 MWp, i výkon nad 1 MWp.

 • Připravuje se začátek v 7/2024

  Digitální podnik

  Získejte až 30 mil. Kč na podporu digitalizace vašeho podniku. Dotace umožní zefektivnit vaše provozní procesy a výrobu díky moderním informačním technologiím.

 • Otevřený do 31. 10. 2025

  Úspory energie (OPTAK)

  Dotace na snížení výdajů za energii. Až 30 mil. EUR na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 31. 7. 2024

  Inovace (OPTAK)

  Dotace na zavedení nových inovovaných produktů na trh. Až 60 mil. Kč pořízení výrobních technologií, strojů i software.

 • Připravuje se začátek v 7/2024

  Aplikace (OPTAK)

  Dotace na rozšíření či podporu výzkumných a vývojových týmů. Až 125 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 6/2024

  Program TREND – Technologičtí lídři (TAČR)

  Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Otevřený

  Odpočty na výzkum a vývoj

  Využijte zákonný nárok na každoroční snížení daně z příjmu, pokud se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji.

 • Připravuje se začátek v 8/2024

  Vysokorychlostní internet (OPTAK)

  Dotace pro poskytovatele internetu na budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Až 228 mil. Kč na náklady na stavební a inženýrské práce, budování pasivní síťové infrastruktury a přístupové sítě nové generace (NGA).

 • Připravuje se začátek v 7/2024

  Potenciál (OPTAK)

  Dotace na nové firemní testovací centra, zkušebny či laboratoře. Až 100 mil. Kč na nové technologie a potřebné vybavení pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 28. 6. 2024

  Udržitelné hospodaření s vodou

  Ušetřete provozní náklady díky úspoře vody ve vašem podniku. S dotací pořídíte např. nové, úspornější výrobní technologie i stavební práce.

 • Připravuje se začátek v 6/2024

  Marketing (OPTAK)

  Dotace na vstup na zahraniční trhy. Až 2,45 mil. Kč na účast na veletrzích a výstavách pro malé a střední podniky.

 • Připravuje se začátek v 7/2024

  Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

  Až 60% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě.

 • Otevřený do 17. 7. 2024

  Program SIGMA (TAČR)

  Dotace pro projekty se zaměřením na komercializaci průlomových inovačních produktů či služeb nebo růst a rozvoj malých, středních a začínajících podniků.

 • Otevřený do 13. 12. 2024

  Obnovitelné zdroje energií - malé vodní elektrárny

  Dotační podpora až 100 mil. Kč na investici související s realizací malých vodních elektráren. Pomůžeme vám získat dotace na výstavbu nebo rekonstrukci.

 • Otevřený do 30. 12. 2024

  Energetická infrastruktura – OZE v LDS

  Dotace až 100 mil. Kč na posílení venkovního a kabelového vedení, výstavbu a modernizaci rozvodovny, či elektrostanice a nákup rozvaděčů, transformátorů a trafostanic.

 • Otevřený do 30. 12. 2024

  Energetická infrastruktura – Úspory v LDS

  Dotace až 100 mil. Kč na nákup a instalace transformátorů a trafostanic pro provozovatele distribučních soustav.

 • Otevřený do 30. 9. 2025

  DIGI pro firmu - vzdělávání zaměstnanců

  Dotační program na podporu vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností IT a dovedností potřebných pro Průmysl 4.0.

 • Připravuje se začátek v 9/2024

  Dostupné bydlení

  Program vám formou dotace a zvýhodněného úvěru pomůže s náklady na pořízení bytů či bytového domu určeného k dlouhodobému pronájmu.

 • Otevřený do 29. 11. 2024

  Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT (Mod. Fond)

  Dotace podpoří změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

 • Otevřený do 27. 6. 2024

  Rozvoj rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla

  Dotační program podporuje rozvoj rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla po celé České republice.

 • Otevřený do 13. 12. 2024

  Obnovitelné zdroje vtláčení biometanu

  Chcete vyrábět a distribuovat energii z obnovitelných zdrojů? Získejte až 80% dotační podporu na pořízení technologie umožňující úpravu bioplynu na biometan.

 • Otevřený do 28. 2. 2025

  Mezisektorová spolupráce pro ITI

  Získejte až 100 milionů korun na navázání či prohloubení spolupráce se subjekty z aplikační sféry, díky které budete moci efektivně využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi.

 • Otevřený do 27. 6. 2024

  Dobíjecí stanice s bateriovým úložištěm

  Dotační program podporuje vybudování veřejně přístupné dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm.

 • Připravuje se začátek v 12/2024

  Program TWIST

  Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází s nástupcem dotačních programů TREND a The Country for the Future.
  Program je realizovaný formou veřejných soutěží a je zaměřen na podporu projektů průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a na zavádění výsledků do praxe.

 • Otevřený do 30. 11. 2026

  Úspory energie - úvěry

  Ušetřete na provozních nákladech za energie prostřednictvím úvěru až 60 mil. Kč v kombinaci s dotační podporou.

 • Otevřený do 13. 12. 2024

  Obnovitelné zdroje energie (OPTAK)

  Chcete vyrábět a distribuovat energii z obnovitelných zdrojů? Program Obnovitelné zdroje energie disponuje na takové aktivity celkovým rozpočtem 1,5 mld. korun.

 • Otevřený

  Program THÉTA (TAČR)

  Připravujete výzkumně-vývojový projekt v oblasti energetiky? Získejte až 90% dotaci z programu THÉTA.

 • Otevřený do 30. 12. 2024

  Výstavba, rekonstrukce a modernizace distribučních sítí (NPO)

  Dotace až 2 mld. Kč na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci distribučních sítí.

 • Otevřený

  Investiční pobídky

  Pokud plánujete zásadní investice do výroby, technologií a inovací, využijte možnosti získat slevu na dani z příjmů.

 • Otevřený do 30. 6. 2026

  Vzdělávání ve firmách

  Program přináší do uhelných regionů přes 900 mil. Kč na zachování zaměstnanosti v podnicích formou profesního vzdělávání.

 • Otevřený do 30. 9. 2025

  Záruka Elektromobilita

  Podpora pro malé, střední i velké podniky, díky které mohou získat až 300 tisíc Kč na pořízení jednotlivých vozidel s elektrickým či vodíkovým pohonem.

 • Otevřený

  Modernizace zdrojů a technologií v průmyslu v EU ETS

  Dotace na snížení konečné spotřeby energie nebo snížení emisí CO2 ve výrobním a zpracovatelském procesu.

 • Připravuje se začátek v 6/2024

  Program Prostředí pro život (TAČR)

  Připravujete výzkumný projekt nebo inovaci v oblasti životního prostředí? Pokryjte až 85 % nákladů z programu Prostředí pro život.

 • Uzavřený

  Inovační vouchery

  Cílem programu je podpořit malé a střední podniky v rozvoji spolupráce na inovativních projektech s výzkumnými organizacemi.

 • Uzavřený

  Služby infrastruktury

  Dotace na poskytování odborných služeb malým a středním podnikům v oblasti výzkumu a vývoje či na rozšíření nebo výstavbu infrastruktury sloužící k provozu centra.

 • Uzavřený

  Technologie 4.0 (OPTAK)

  Dotační výzva podpoří částkou 1,5 mld. Kč nákup nových technologií a pořízení softwarového zařízení do firem

 • Uzavřený

  Czech Rise Up

  Získejte dotaci 500 mil. Kč na poradenské služby v oblasti digitalizace podniků.

 • Uzavřený

  Program Doprava 2030 (TAČR)

  Získejte až 40 mil. Kč na realizaci projektů vedoucích k posílení ekonomických či společenských přínosů dopravy.

 • Uzavřený

  Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (NPO)

  Dotace podpoří rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií.

 • Uzavřený

  Zlepšení energetické účinnosti v podnicích - ENERG (Mod. Fond)

  Dotace na podporu zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů také pro pražské podniky.

 • Uzavřený

  Virtuální podnik

  Dotace 250 tisíc Kč až 200 tis. eur na pořízení špičkového IT vybavení pro podniky, zlepšení jejich digitalizace a automatizace.

 • Uzavřený

  Dokrytí železničních koridorů signálem sítí 5G vyšší úrovně

  Získejte podporu na dokrytí železničních koridorů signálem sítí 5G vyšší úrovně.

 • Uzavřený

  Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

  Dotace na výstavbu, modernizaci kompostáren nebo pořízení techniky na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

 • Uzavřený

  Investice do zemědělských podniků

  Dotace pro zemědělské podniky v oblasti živočišné a rostlinné výroby. Získat můžete až 30 mil. Kč na investice vedoucí ke zlepšení kvality výrobků a zvýšení účinnosti výrobních faktorů.

 • Uzavřený

  Investice do zpracování zemědělských produktů

  Dotace na investice do strojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, výstavby a modernizaci budov a zvýšení kvality výrobků.

 • Uzavřený

  Mezisektorová spolupráce

  Získejte až 100 milionů korun na navázání či prohloubení spolupráce se subjekty z aplikační sféry, díky které budete moci efektivně využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi.

 • Uzavřený

  Podnikové vzdělávání zaměstnanců

  Dotace na externí vzdělávání zaměstnanců. Až 10 mil. Kč na projekty odborného rozvoje zaměstnanců.

 • Uzavřený

  Program TREND – Nováčci (TAČR)

  Dotace na nastartování průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Uzavřený

  The Country for the Future

  Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - The Country for the Future.

 • Uzavřený

  Bezpečnostní výzkum ČR

  Získejte dotaci až 30 mil. Kč pro projekty experimentálního vývoje s cílem zvýšit bezpečnost státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků z experimentálního vývoje.

 • Uzavřený

  Cirkulární řešení v podnicích (NPO)

  40% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě.

 • Uzavřený

  Úspora vody v podnicích (NPO)

  Ušetřete provozní náklady díky úspoře vody ve vašem podniku. S dotací pořídíte např. nové, úspornější výrobní technologie i stavební práce za polovinu ceny.

 • Uzavřený

  Digitální vysokokapacitní sítě (NPO)

  Až 80% dotace pro poskytovatele internetu na vybudování vysokokapacitního připojení.

 • Uzavřený

  Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace (NPO)

  Dotace na pořízení a instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) do 1MW, fotovoltaických systémů včetně akumulace energie.

 • Uzavřený

  OPSEC - Bezpečnostní výzkum

  S programem OPSEC získáte až 50 mil. Kč na mzdy, subdodávky, materiál a další náklady související s bezpečnostním výzkumem.

 • Uzavřený

  Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G na venkově

  Získejte podporu na  rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově.

 • Uzavřený

  Společně za vzděláváním

  Dotace na rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v dlouhodobém horizontu až 36 měsíců.

 • Uzavřený

  Elektromobilita (NPO)

  Chystaný program Národního plánu obnovy (NPO) podpoří nákup vozidel na elektrický pohon. O výzvě se stále jedná, budeme vás informovat.

 • Uzavřený

  Technologické platformy

  Program podporuje rozvoj činností technologických platforem směřujících k modernizaci a zavádění pokročilých technologií.

 • Uzavřený

  Investice do nezemědělských činností

  Dotace na realizaci nezemědělských projektů. Až 90 mil. Kč z evropských fondů na stavební výdaje pro podniky všech velikostí.

 • Uzavřený

  HORIZONT Europe - EIC Accelerator 2021

  Dotace na podporu tržního uplatnění inovace. Až 2,5 mil. euro na mzdy, subdodávky a další provozní náklady pro malé a střední podniky.

 • Uzavřený

  Centra kompetence

  V rámci tohoto programu bude rozděleno více než 6 mld. Kč na podporu významných projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

 • Uzavřený

  POVEZ

  Čerpejte až 6 mil. Kč na externí i interní vzdělávání vašich zaměstnanců.

 • Uzavřený

  Technologie pro začínající podniky

  Získejte až 1,5 mil. Kč na nákup strojů a zařízení pro začínající podniky.

 • Uzavřený

  Program ZÉTA (TAČR)

  Získejte až 10 mil. Kč na projekt aplikovaného výzkumu. Program Zéta podporuje spolupráci podniků s mladými výzkumníky.

 • Uzavřený

  Program ÉTA (TAČR)

  Rádi byste získali podporu pro aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum? Získejte až 80% dotaci z programu Éta.

 • Uzavřený

  Snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech

  Získejte podporu na rekonstrukci spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování nebo pořízení technologií vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění v ovzduší.

 • Uzavřený

  Nemovitosti (OPTAK)

  Dotace na rekonstrukce průmyslových objektů. Až 70 mil. Kč na stavební práce pro malé a střední podniky.

 • Uzavřený

  Digitální vysokokapacitní sítě II. (NPO)

  Dotace Národního plánu obnovy podpoří připojení veřejných institucí, škol zřizovaných obcemi a kraji a stavebních úřadů k vysokorychlostním sítím.

 • Uzavřený

  Spolupráce - klastry

  Dotační program se zaměřuje na podporu rozvoje inovačních sítí, které zlepší společné výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem s výzkumnými organizacemi.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.