Puzzle úspěchu: Dotace jako zásadní díl skládačky vašeho podnikání

Posuňte svůj byznys díky dotacím. Jako začínající podnikatel s námi získáte náboje pro rozjezd podnikání, jako zkušený majitel firmy zjistíte, jak můžete utéct konkurenci.

Nejžádanější dotační výzvy podzimu 2023:  

 

Dotace zaměřené na úspory

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství   

 • Dotace na: výdaje na technologie, stavební práce, dodávky a služby.
 • Výše dotace: 1 až 20 milionů Kč (40 % podpory).
 • Kdo může žádat: malé, střední i velké podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

Detail programu →  

 

Úspora energie    

 • Dotace na: na nové stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření.
 • Výše dotace: 0,5 až 200 milionů Kč (až 65 % podpory).
 • Kdo může žádat: malé, střední i velké podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

Detail programu →  

Úspory vody v podnicích

 • Dotace na: recyklaci a úspory vody v podnicích.
 • Výše dotace:  1 až 25 milionů Kč.
 • Kdo může žádat: malé, střední i velké podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

Detail programu →

 

 

 

Dotace zaměřené na digitalizaci a technologie

Digitální podnik

 • Dotace na: investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) nebo čerpání služeb s ICT spojených.
 • Výše dotace: 1 až 15 milionů Kč (až 60 % podpory).
 • Kdo může žádat: malé a střední podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

Detail programu →

 

Digitální podnik - technologie 4.0

 • Dotace na: nákup strojů, zařízení a software, které povedou k automatizaci výrobních procesů v podniku.
 • Výše dotace: 1 až 20 milionů Kč (až 70 % podpory).
 • Kdo může žádat: malé a střední podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

Detail programu →

 

Virtuální podnik

 • Dotace na: pořízení špičkového IT vybavení pro podniky, zlepšení jejich digitalizace a automatizace.
 • Výše dotace: 250 tis. Kč až 200 tis. Euro (30 % až 40 % podpory).
 • Kdo může žádat: malé a střední podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

Detail programu →

 

Dotace zaměřené na výzkum a vývoj

TREND - Nováčci

 • Dotace na: smluvní výzkum a vývoj, mzdy, náklady na stroje a materiál.
 • Výše dotace: 15 mil Kč na 1 projekt (až 80 % podpory).
 • Kdo může žádat: malé, střední, velké podniky i výzkumné organizace z ČR.

   

Detail programu → 

 

Odpočty na výzkum a vývoj

 • Dotace na: mzdy, materiál, režijní náklady v rámci daňových odpočtů na výzkum a vývoj.
 • Výše dotace: 1 až 100 milionů Kč.
 • Kdo může žádat: podniky všech velikostí z ČR.
   

Detail programu →

 

Služby infrastruktury

 • Dotace na: osobní náklady, služby odborných poradců; investice do přístrojového vybavení, stavby.
 • Výše dotace: 0,1 až 150 milionů Kč (až 100 % podpory),
 • Kdo může žádat: malé, střední, velké podniky i výzkumné organizace z ČR. 
   

Detail programu →

 

Potenciál

 • Dotace na: nová firemní testovací centra, zkušebny či laboratoře, nové technologie
 • Výše dotace: 2 až 100 milionů Kč (20 - 70 % podpory).
 • Kdo může žádat: malé a střední podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

   

Detail programu →

 

THÉTA

 • Dotace na: mzdy, náklady na stroje a materiály v oblasti energetiky.
 • Výše dotace: až 60 % podpory.
 • Kdo může žádat: malé, střední, velké podniky i výzkumné organizace z ČR. 
   

Detail programu →

 

SIGMA 

 • Dotace na: výzkum a inovace, mzdové náklady zaměstnanců, nové nástroje a vybavení.
 • Výše dotace: podpora až 70 %.
 • Kdo může žádat: podniky všech velikostí, výzkumné organizace z ČR.
   

Detail programu →

 

 

 

 

Co je důležité vědět 

Můžete čerpat finanční podporu z více dotačních programů současně, nelze ale žádat o dotaci na jeden náklad ze dvou programů (příklad: pořízení stroje financovaného z výzvy Technologie 4.0, zároveň na tento stroj nemohu čerpat finanční podporu z výzvy Inovace).

 

K dotacím jsme již pomohli například těmto firmám:

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.