Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Nové Úspory Energie - úvěry

Získejte 0,5 až 60 mil Kč na energeticky úsporná opatření.

Projekty v tomto programu jsou náročné na přípravu kvůli řadě podkladů a povolení, doporučujeme začít s přípravou včas.

Investice se vám vyplatí od 5 mil. Kč.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 30. 11. 2026

 • Na co lze čerpat:
  realizaci úsporných opatření

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  0,5 - 60 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 35 %

Nové Úspory Energie - úvěry

Chci konzultaci

 

Nové Úspory Energie – úvěry

Úvěr mohou získat projekty realizované na území ČR - projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).  Zastupujete-li firmu, která řeší, optimalizaci nákladů na energie a plánujete-li realizaci projektů, pak si přečtěte hlavní podmínky spojené s tímto programem.

Základní informace 

 • Příjem žádosti od 27. dubna 2023 do 30.11. 2026,
 • způsob hodnocení žádostí: průběžný,
 • plánovaná alokace výzvy: 1,77 mld. Kč,
 • max. výše úvěru: 60 mil. Kč,
 • zahájení realizace: po podání žádosti o dotaci.

Jak získat dotaci na úspory energie

Dotační projekt musí v prvé řadě navrhovat reálná řešení energetických úspor ve firmě. Zároveň při tom musí splnit kritéria nastavená programem Úspory energie. Obojí je poté třeba shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu. Pro získání dotace je třeba:

 • projekt realizovat mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může),
 • navrhnout investice tak, aby firmě přinesly reálnou úsporu energie,
 • připravit kvalitně sepsaný projekt včetně projektové dokumentace a energetického posudku.

Na co lze podporu využít

Úvěr využijete na investice do stavebních, ale také technologických opatření jako např.:

 • Zateplení obálky budovy, výměnu otvorových výplní,
 • modernizaci osvětlení za LED, modernizaci rozvodů elektřiny, tepla a plynu,
 • využití obnovitelných zdrojů energie (biomasa, FVE, solární systémy),
 • instalaci kogenerační jednotky,
 • instalaci akumulace energie,
 • zavádění systémů měření a regulace,
 • nebo výměnu technologií v rámci výroby.

Na co si dát pozor

 • Před žádostí o dotaci musíte mít zpracovaný energetický posudek (energetické hodnocení) a k žádosti jej doložit,
 • minimálně musíte uspořit 10 % primární neobnovitelné energie (výpočet vyřešíte v rámci energetického posudku).

Pravděpodobnost získání dotace Úspory energie

Pro získání dotace z programu Úspory energie je nutné včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho podnikatelského záměru nebo jeho komplexní definování a precizně navržený a zpracovaný energetický posudek. V těchto oblastech disponujeme mnoholetými zkušenostmi a stovkami schválených projektů. Zajistíme vám také zkušeného energetického auditora, který zpracuje energetický posudek a povinné odborné přílohy.

Neváhejte se na nás obrátit pro vstupní konzultaci. 

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

 

 

Výše úvěru a míra podpory

Zvýhodněný úvěr na úspory energie můžete čerpat v rozmezí 0,5 - 60 milionů Kč na jeden projekt. 

Míra podpory se odvíjí od výše poskytnutého úvěru, místa realizace, velikosti podniku a nákladů na alternativní investici (udržovací práce), maximálně 35 %.

Vysvětlivky:

 • malý podnik = do 49 zaměstnanců,
 • střední podnik = 50–249 zaměstnanců,
 • velký podnik = 250 a více zaměstnanců.

Vzorový projekt

Předmětem realizace energeticky úsporného projektu malého podniku je zateplení obálky budovy, výměna starých rozvodů za nové a výměna osvětlení. Způsobilé výdaje projektu jsou 10 mil. Kč. Při financování 70% úvěr + 30 % z vlastních zdrojů žadatele.

Pro získání úvěru na energetické úspory platí:

 • podmínka je minimální úspora 10 % a více na energiích.


S žádostí o dotaci na úspory energie vám pomůžeme.

V programu Úspory energie jsme již vypracovali desítky úspěšných projektů, v ostatních programech OPPIK se jedná o stovky realizací. Nabyté znalosti přenášíme do úspěchu našich klientů a podpory jejich podnikatelských a rozvojových záměrů.

Za 16 let naší existence jsme pomohli realizovat projekty v celkové hodnotě přesahující 38 mld. Kč. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace, včetně administrace projektu a kompletní realizace výběrových řízení.

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům pomáháme získat peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • Máme dlouhodobě více než 90% úspěšnost všech žádostí o dotace,
 • z více než 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě,
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor,
 • za 16 let jsme zpracovali přes 1700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.