Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Investice do zemědělských podniků

Podpora je zaměřena na investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení kvality vyráběných produktů.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 12. 9. 2023

 • Na co lze čerpat:
  výstavba nových stájí, rekonstrukce, nákup technologie nebo speciálních mobilních strojů, retenční nádrže

 • Kdo může čerpat:
  zemědělský podnikatel, skupina zemědělců, malé a střední podniky

 • Procent podpory:
  40 %

Investice do zemědělských podniků

Chci konzultaci

Základní informace

 • Příjem žádostí: 22. 8. 2023,
 • ukončení příjmu žádostí: 12. 9. 2023,
 • způsob hodnocení žádostí: kolový, 
 • plánovaná alokace výzvy: více než 4 mld. Kč.

Co dotační program podporuje

Předmětem podpory je projekt v některém z těchto záměrů:

 • A) živočišná výroba (projekt do 2 mil. Kč, žadatel je malý nebo střední podnik a hospodaří max. na 150 ha),
 • B) rostlinná výroba (projekt do 2 mil. Kč, žadatel je malý nebo střední podnik a hospodaří max. na 150 ha),
 • C) skot, prasata, drůbež a ostatní živočišná výroba,
 • D) vinná réva,
 • F) welfare drůbež.

Na co lze žádat dotaci

 • Investice pro živočišnou výrobu (výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích či skladovacích prostor, technologie),
 • investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu (stavby a technologie pro posklizňovou úpravu, sklady a expedice, nosné konstrukce sadů, chmelnic nebo vinohradů, skleníky, fóliovníky, kontejnerovny, zahradnické či jiné speciální technologie kromě závlahových systémů, klimatizované haly, chladící boxy apod.),
 • nákup speciálních mobilních strojů,
 • nádrže na zadržení srážkových vod ze střech zemědělských budov (min. kapacita 6000 l),
 • retenční nádrže.

Pouze malé a střední podniky u záměrů A) a B):

 • Náklady spojené s přípravou a realizací projektu,
 • mobilní oplocení.

Kdo může o dotaci žádat

 • Zemědělský podnikatel (fyzická i právnická osoba podnikající v souladu se zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství),
 • skupina zemědělců, tj. korporace, jejímiž členy jsou výhradně zemědělští podnikatelé, 
 • pouze malé a střední podniky. 

Výše dotace

 • Max. výše dotace na jeden projekt 30 mil. Kč,
 • částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na 1 projekt je min. 250 tis. Kč,
 • částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na 1 projekt je v případě záměrů A) a B) max. 2 mil. Kč.

Výše podpory 

40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace:
 • plus možný bonus 10 % pro mladé začínající zemědělce,
 • plus možný bonus 10 % pro žadatele, který je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství, který souběžně nehospodaří v režimu konvenční produkce.

Hlavní podmínky pro získání dotace

 • Výdaje na speciální mobilní stroje mohou tvořit max. 49% výdajů, ze kterých je stanovena dotace (neplatí pro projekty žadatelů hospodařících max. na 150 ha v rostlinné a živočišné výrobě).
 • Výdaje na demoliční práce mohou tvořit max. 10% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Projekt lze realizovat na území celé České republiky mimo území hl. města Prahy.
 • Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví.
 • Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě více než 90% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 16 let jsme zpracovali přes 1 700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč.
 • Naši odborníci na zemědělské projekty mají bohaté zkušenosti se zpracováním nezbytných podkladů pro žádost i s komunikací na úřadech.

Co pro Vás můžeme udělat?

Rádi vám pomůžeme, stačí nás kontaktovat tel. 222 523 549 nebo napište na enovation@enovation.cz.  V rámci úvodní konzultace probereme, jak při zpracování žádosti postupovat a jak vysokou dotaci můžete získat.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.