Inovace produktů, dotace na mzdy a nová testovací centra: jen do konce srpna

Chci vědět víc

Partnerství znalostního transferu

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  spolupráce podniků a výzkumných organizací

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky, výzkumné organizace

 • Kolik může projekt získat:
  0,5 - 5 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 70 %

Partnerství znalostního transferu

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpora spolupráce malých a středních podniků s výzkumnými organizacemi. Díky této formě spolupráce nepřijde vniveč úsilí výzkumníků a soukromý sektor získá přístup k cenným znalostem a technologiím.   

Program Partnerství znalostního transferu s rozpočtem přes 1 mld. korun je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Kdo může dotace získat

Dotace v tomto programu je určena podnikům, podnikatelským seskupením a také organizacím pro výzkum a šíření znalostí jako jsou orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a neziskové organizace.

Kolik lze získat

 • Celková alokace výzvy je až 150 mil. Kč.
 • Výše podpory se pohybuje v rozmezí 0,5 - 5 mil. Kč na jeden projekt.
 • Míra podpory je poskytována až do výše 70 % způsobilých nákladů pro podniky i výzkumné organizace.

Na co se dotace vztahuje

 • pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál

 • pro znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím, nepřímé (režijní) náklady

Podporované aktivity

Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí kvůli přenosu znalostí, souvisejících technologií a dovedností. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

 • zlepšení výrobních procesů
 • vývoj/inovace nových produktů nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů
 • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Znalostní transfer

Znalostním transferem se rozumí přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku.

Efektivní transfer zahrnuje:

 • přeměnu akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití
 • osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na externích subjektech

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci

V programech OPPIK jsme vypracovali již stovky úšpěšných projektů. Nabyté znalosti přenášíme do úspěchu našich klientů a podpory jejich podnikatelských a rozvojových záměrů.

Za 13 let naší existence jsme pomohli realizovat projekty v celkové hodnotě přesahující 26 mld. Kč. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace, včetně administrace projektu a kompletní realizace výběrových řízení.

provedeme dotační audit a identifikujeme formu podpory nebo vhodného dotačního titulu, zkompletujeme potřebnou dokumentaci, zpracujeme dotační žádost,

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • administrujeme za vás výběrová řízení,
 • pomůžeme s vaším projektem i během čerpání dotace.
 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 13 let jsme zpracovali přes 1100 projektů v hodnotě 26 mld. Kč

enovativní tip

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.