Proof of Concept

Chcete být těmi nejinovativnějšími na trhu? Získejte dotaci až 10 mil. Kč z evropských fondů na mzdy pracovníků.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 31. 3. 2019

 • Na co lze čerpat:
  na rozvoj transferu technologií a znalostí

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky

 • Kolik může projekt získat:
  0,3 - 10 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 70 %

Podmínky pro zisk dotace

 • přejímat know-how od výzkumných organizací nebo o ně projevovat skutečný zájem
 • realizovat svou činnost mimo území hl. m. Prahy

Na co lze dotaci použít

 • na mzdy odborníků, licence a práva, režie nebo konzultace a expertní služby
 • na odpisy na nástroje a přístroje
 • na patenty a ochranu know-how

Testování finanční a technologické implementace - dotace umožňuje ekonomickou a tržní analýzu vyvíjeného prototypu. Dále pak jednotlivé testování a vypracování studie proveditelnosti.

Kolik získáte

0,3–10 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dle velikosti podniku:

 • malý podnik (<49 lidí) – 50–70 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 50–60 % výdajů

Co dotační program podporuje

 • zvýšení aplikovatelnosti výsledků z výzkumu a vývoje od výzkumných institucí směrem k podnikům
 • přenesení výsledků a aplikací do tržní praxe

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč.

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve.

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.