Národní plán obnovy: první dotace už v říjnu!

Více na webinářích

Program Kappa

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 27. 2. 2020

 • Na co lze čerpat:
  náklady na výzkum a vývoj

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky a výzkumné organizace

 • Kolik může projekt získat:
  10 - 60 mil. Kč

Program Kappa

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Program Kappa

Program Kappa patří k resortním programům Ministerstva průmyslu a obchodu, který spravuje Technologická agentura (TA ČR). V rámci veřejných soutěží si firmy rozdělí přes 800 milionů korun

Kappa je program financovaný fondy EHP a Norska a zaměřuje se na spolupráci podniků z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštenjska. Cílem je podpořit jejich aplikovaný výzkum a propojování výzkumných organizací s aplikační sférou neboli podniky. Podpora by měla dosáhnout až 80% uznatelných nákladů.

Na co bude pravděpodobně možné čerpat:

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek;
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Aktuální veřejná soutěž - připravuje se

 • vyhlášení soutěže: 20. 11. 2019

Kdo může žádat

 • malé, střední i velké podniky (nesmí být v obtížích a musí mít v obchodním rejstříku zveřejněné účetní závěrky z let 2015-2017)
 • výzkumné organizace
 • podmínkou je také realizovat činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy

Výhody programu

 • není tematicky omezen (program počítá s návrhy z různých oblastí podnikání)
 • na jeden projekt je možné získat dotaci ve výši až 60 mil. Kč
 • část podpory se zaměří na projekty v oblasti zachytávání a ukládání uhlíku 

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 13 let jsme zpracovali přes 1100 projektů v hodnotě 26 mld. Kč.

enovativní TIP

Vyplatí se spolupráce se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže dostatečně detailně definovat přínosy i technické řešení projektu. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.