ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb

Provozujete centrum sdílených služeb? Získejte dotaci až 100 mil. Kč na mzdy zaměstnanců.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 31. 10. 2018

 • Na co lze čerpat:
  na mzdy programátorů

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 100 mil. Kč

 • Procent podpory:
  25 - 45 %

Podmínky pro zisk dotace

 • realizace projektu mimo území hl. m. Prahy

Na co lze dotaci použít

 • outsourcované služby
 • pokrytí nákladů za nájem pozemků a budov
 • poradenské služby nebo mzdy

Kolik získáte?

1–100 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace pak závisí na velikosti vašeho podniku:

 • malý podnik (<49 lidí) – 45 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 35 % výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 25 % výdajů

Co dotační program podporuje

 • provozní inovace – zkvalitnění a zefektivnění provozu a údržbu stávajících center
 • outsourcingové aktivity –  kompletní zřizování nových center sdílených služeb, jejichž činnost nemá charakter primární ekonomické aktivity společnosti

Jaké jsou šance na zisk dotace

Průměrná úspěšnost v tomto programu je 93,8 %*. Naše projekty mají úspěšnost 100 %.

* Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, Sledování čerpání alokace OP PIK

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • Za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Nejbližší školení a webináře zdarma k tomuto programu