Inovace produktů, dotace na mzdy a nová testovací centra: jen do konce srpna

Chci vědět víc

ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb

Provozujete centrum sdílených služeb? Získejte dotaci až 100 mil. Kč na mzdy zaměstnanců.

Program uzavřený

 • Na co lze čerpat:
  mzdy nových pracovníků, pořízení HW a SW, nájem pozemků a budov

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  3 - 100 mil. Kč

 • Procent podpory:
  25 - 45 %

ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Dotační program ICT a sdílené služby- centra sdílených služeb

Dotační program ICT a sdílené služby podporuje podnikatelské subjekty, které se zaměřují na poskytování odborných služeb. Centrem sdílených služeb se rozumí funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce s přidanou hodnotou. Centrum přebírá a sdružuje výkon těchto funkcí od společností v rámci skupiny nebo od externích zákazníků (outsourcing), pro něž dané funkce nejsou hlavním předmětem podnikání. Rozhodněte se pro centrum sdílených služeb a získejte peníze na jeho stavbu a provoz.

Nepropásněte aktuální dotační výzvy s dotací ve výši až 100 milionů.

Jak získat dotaci z programu ICT a sdílené služby

Program je optimální pro společnosti, které zřizují a provozují centrum sdílených služeb poskytujících odborné služby. Jedná se zejména o takové vnitropodnikové funkce jako účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, správa informačních systémů, sofistikované kreativní aktivity (jako např. práce grafiků, projektantů, konstruktérů, designérů apod.), správa a optimalizace výrobních systémů apod.

Z programu je možné pokrýt náklady na mzdy nových pracovníků, pořízení HW a SW, nájem kancelářských prostor, pozemků a budov, služby poradců a expertů. Pro to, abyste byli úspěšní, musíte také splňovat hodnotící kritéria. Vše je potřeba shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu a jeho realizaci směrovat mimo hl. m. Prahu.

Pro získání dotace na centrum sdílených služeb je potřeba:

 • zřizovat a provozovat centra sdílených služeb poskytující odborné služby
 • vytvářet minimální počet nových pracovních míst
 • realizovat projekt mimo území hl. m. Prahy

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v OPPIK programu ICT a sdílené služby mohou zažádat podniky všech velikostí s těmito podporovanými právními formami: akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového), státní podnik, národní podnik, analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Podporovaná uplatnění programu ICT a sdílené služby- centra sdílených služeb

V rámci OPPIK programu ICT a sdílené služby lze podpořit následující výdaje:

 • osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů) – mzdy zaměstnanců, kteří budou vykonávat odbornou činnost korespondující se zaměřením centra
 • nájemné 
 • dlouhodobý hmotný majetek a nehmotný majetek v režimu de minimis
 • ostatní výdaje neinvestiční v režimu de minimis (přístup ke cloudovým službám a přístup do databází nutných pro realizaci projektu)

Výše dotace na centra sdílených služeb

3 - 100 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory pak závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (<49 lidí) – 45 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 35 % výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 25 % výdajů

Pravděpodobnost získání dotace v programu ICT a sdílené služby – centra sdílených služeb

Pro získání dotace musíte zajistit spoustu věcí včetně výběrových řízení a administrace. Pokud budete mít kvalitně sepsaný dotační projekt, který splní všechna kritéria dotačního programu ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb nic nebrání k získání dotace.

Pro získání dotace na ICT a sdílené služby obecně platí:

 • čím kvalitnější projektový záměr, tím větší šance na získání dotace

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci

V dotačním programu ICT a sdílené služby za sebou máme již desítky úspěšných projektů. Za 13 let naší existence jsme pomohli společnostem vytvořit desítky center sdílených služeb. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace.

enovativní TIP

Tento program bude s největší pravděpodobností vyhlášen i v následujícím dotačním období. Chcete se o jeho zařazení dozvědět jako první? Přihlaste se k odběru nepravidelného dotačního newsletteru a mějte vždy informace z první ruky.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.